DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO

MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO

CHARAKTERISTIKA:

 • Na čistenie medzi vrstvami v systéme MOBIHEL HYDRO
 • Po vyčistení sa nesmie dotýkať povrchu holými rukami, aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii.
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
 • Čistenie

 • 4 roky

 • 2004/42/II B(a) (200) 180
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 200 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 180 g/l.

MOBIHEL HYDRO ODMASŤOVAČ

MOBIHEL HYDRO ODMASŤOVAČ

CHARAKTERISTIKA:

 • Na čistenie holého kovu pred lakovaním systémom MOBIHEL HYDRO
 • Po vyčistení sa nesmie dotýkať povrchu holými rukami, aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii.
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
10.0 L
 • Čistenie

 • 4 roky

 • 2004/42/II B(a) (850) 450
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 450 g/l.