DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL HYDRO BASE MIX

MOBIHEL HYDRO BASE MIX

CHARAKTERISTIKA:

 • Rýchle odvetranie a hĺbkové sušenie filmu.
 • Okamžitá oprava je možná po zmatovaní.
 • Vynikajúce vlastnosti pri striekaní.
 • Výborný konečný vzhľad
 • Jednoduché lakovanie na prechod.
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.2 L
0.5 L
 • Pred použitím musia byť všetky MIXy ručne
  pretrepané

 • 25 - 28 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  MOBIHEL HYDRO BASE RIEDIDLO

  10% pre farebné pigment

  20% pre hliník a perličky

 • Pred lakovaním je potrebné odtieň aplikovať na test kartu a preveriť tak správnosť odtieňa.

 • 1,3 mm or WSB
  1,8 - 2 bar HVLP
  Lakovanie na prechod: 1,0 – 1,2 bar

 • 2 vrstva a effect
  15 - 20 µm

 • 15 min/20° medzi vrstvami
  20 min/20° pred aplikáciou bezfarebný lak
  Čas možno skrátiť použitím fénu alebo IČ žiariča

 • všetko MOBIHEL 2K BEZFAREBNÝ LAKÝ

 • 2 roky v originálne uzavretej dóze
  6 mesiacov v dóze na miešacom zariadení

 • 2004/42/II B(d) (420) 410
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 410 g/l.

MOBIHEL 2K FILLERP360 - P600
MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO

MOBIHEL HYDRO BEZFAREBNÁ BÁZA

MOBIHEL HYDRO BEZFAREBNÁ BÁZA

CHARAKTERISTIKA:

 • Na lakovanie MOBIHEL HYDRO Base s technikou lakovania do prechodu.
 • Pomáha dosiahnuť hladkú zjednotenú homogénnu oblasť v prechodnej zóne, aby sa zabránilo tmavým okrajom okolo oblasti opravy
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.5 L
 • Krok 1:
  MOBIHEL HYDRO BEZFAREBNÁ BÁZA - pripravený na použitie
  1,2 - 1,3 mm
  2 bar
  1 mokra vrstva

  Krok 2:
  MOBIHEL HYDRO BÁZA
  1,3 - 1,4 mm
  2 - 2,5 bar
  2 plná vrstva = 15 – 22 μm

 • 10 - 15 min/20˚C

 • MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(d) (420) 410
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 410 g/l.