DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

CHARAKTERISTIKA:

 • Čistiaci prostriedok na povrch pred a počas nanášania náteru, aby sa zabránilo možnému vytvoreniu kráteru / silikónu alebo iným povrchovým defektom.
 • Po vyčistení sa nesmie dotýkať povrchu holými rukami, aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii.
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
5.0 L
 • Čistenie

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(a) (850) 810
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 810 g/l.

MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

CHARAKTERISTIKA:

 • Na čistenie plastových častí pred aplikáciou MOBIHEL ZÁKLADU NA PLASTY
 • Po vyčistení sa nesmie dotýkať povrchu holými rukami, aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii.
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.75 L
 • Čistenie

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(a) (850) 800
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 800 g/l.