DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL PRIMER

MOBIHEL PRIMER

CHARAKTERISTIKA:

 • Jednozložkový ľahko nanášateľný a rýchlo schnúci základný náter
 • Vynikajúca ochrana proti korózii
 • Bez chromatov
 • Priľnavosť na všetky typy podkladov (oceľový plech, galvanizovaná oceľ a hliník)
 • Aplikácia striekacou pištoľou alebo štetcom
 • Pretierateľný akýmkoľvek plničom/predlakom MOBIHEL
 • Farba: olivo zelená, šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
20.0 L
 • 100 g MOBIHEL PRIMER
  16 g MOBIHEL PRIMER RIEDIDLO
  Miešanie hmotnosti

 • 20 - 25 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  MOBIHEL PRIMER RIEDIDLO (10 – 15%)

 • 1,3 – 1,4 mm
  2 – 2,5 bar

 • 2-3
  25 - 30 µm

 • s
  5 - 10 %

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 2 h
  60 °C = 20 min.

 • Všetky filleri z programu MOBIHEL

 • 18 mesiacov

 • 2004/42/II B(c) (780) 720
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 780 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 720 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER

MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER

CHARAKTERISTIKA:

 • Vysoko odolný, základný náter a predlak/plnič
 • Veľmi vysoká vyplnivosť filmu (Hrúbka povlaku môže byť až 180 μm v 3 vrstvách)
 • Dobrá vertikálna stabilita, plniace vlastnosti
 • Ľahké brúsenie
 • Vlastnosti hĺbkového sušenia umožňujú rýchle spracovanie a poskytujú vynikajúci povrch pre následné lakovanie
 • Farba: Šedá, biela a čierna - možnosť miešania v miešacej jednotke
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 750 W
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 4:1 HS COMPACTPRIMER
  15 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700 / 750 W
  7 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 2 h

 • 32 - 37 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 vrstva
  60 µm

  3 vrstvy
  180 µm

 • 10 - 15 min/20° medzi vrstvami
  15 - 20 min./20°C pred schnutím v peci

 • Hrúbka 60 µm
  20 °C = 1,5 h
  60 °C = 20 min.
  Hrúbka 180 µm
  20 °C = 4 - 5 h
  60 °C = 30 min.

 • 10 min., 60 µm
  15 min., 120 µm
  20 min., 180 µm
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL

 • 18 mesiacov

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL

MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL

CHARAKTERISTIKA:

 • Ako základný náter a predlak/plnič v jednom poskytuje dobrú ochranu proti korózii.
 • Môže sa aplikovať na holý kov, ako je oceľový plech, galvanizovaná oceľ alebo hliník, ako aj na všetky základné nátery OEM
 • Výborná priľnavosť
 • Dobré brúsne vlastnosti - mokré alebo suché
 • Farba: šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.75 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL
  26 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie hmotnosti

 • 2 h

 • 28 - 32 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 vrstva
  40 µm

  3 vrstvy
  120 µm

 • 10 - 15 min/20° medzi vrstvami
  15 - 20 min./20°C pred schnutím v peci

 • Hrúbka 40 µm
  20 °C = 1,5 h
  60 °C = 20 min.
  Hrúbka 120 µm
  20 °C = 4 - 5 h
  60 °C = 30 min.

 • 15 - 20 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL 

 • 18 mesiacov

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W

MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W

CHARAKTERISTIKA:

 • Vynikajúci predlak/plnič na ochranu nových náhradných dielov chránených kataforézou
 • Možné dva spôsoby aplikácie: - Mokro na mokro - (vyžaduje sa riedenie) - Normálny brúsny predlak/plnič - (riedidlo nie je potrebné)
 • Veľmi jednoduché použitie
 • Farba: šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.75 L

 • - MOKRO NA MOKRO
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W
  23 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie hmotnosti

 • min 1 h

 • 15 - 17 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 (10%)

 • 1,2 - 1,4 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1-2
  30 - 40 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  20 - 30 pred nanesením MOBIHEL solvent-based vrchného náteru
  30 minút pred nanesením MOBIHEL HYDRO Base

  POZNÁMKA: Predlak má trochu vyšší lesk ako ostatné predlaky z programu MOBIHEL, preto medzi jednotlivými vrstvami netreba čakať, kým zmatnie!

 • 20 °C =

 • 18 mesiacov


 • - BRÚSNY PREDLAK/PLNIČ
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 3:1 HS PREDLAK W/W
  23 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  Miešanie hmotnosti

 • min 1 h

 • BEZ RIEDENIA

 • 1,2 - 1,4 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2-3
  60 - 100 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

  POZNÁMKA: Predlak má trochu vyšší lesk ako ostatné predlaky z programu MOBIHEL, preto medzi jednotlivými vrstvami netreba čakať, kým zmatnie!

 • 20 °C = 3 - 4 h
  60 °C = 30 min.

 • 15 - 20
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • 18 mesiacov

 • 2004/42/II B(c) (540) 540
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 540 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P600 - P800
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ZÁKLAD NA PLASTY

MOBIHEL ZÁKLAD NA PLASTY

CHARAKTERISTIKA:

 • 1K Primer na použitie v 3-stupňovom systéme lakovania plastov
 • Priľnavosť ku všetkým vonkajším plastovým dielom OEM
 • Nie je vhodné na lakovanie polyetylénu!
 • Pripravený už na striekanie
 • Veľmi rýchle sušenie
 • Pretierateľný COLOMIX 2K predlakmi/plničmi alebo COLOMIX vrchnými lakmi.
 • Farba: Bezfarebný s prídavkom pigmentu na kontrolu aplikácie
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.5 L
20.0 L
 • Pripravené na použitie

 • 1,2 - 1,3 mm
  1 - 1,5 bar

 • 1 vrstva
  3 - 5 µm

 • 20 °C = 10 min.

 • Všetky predlaky 2K MOBIHEL
  Všetky top laky z programu MOBIHEL

 • 18 mesiacov

 • 2004/42/II B(e) (840) 800
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 800 g/l.

P500 - P800
MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

MOBIHEL ANTIGRAVEL

MOBIHEL ANTIGRAVEL

CHARAKTERISTIKA:

 • Jednosložkový náter na báze modifikovaného kaučuku
 • Pre ochranu prahov, podbehov kolies a podvozka pred odletujúcimi kamienkami.
 • Je odolný voči soli, vlhkosti, oleju a benzínu.
 • Po vyschnutí umožňuje okamžitú aplikáciu ďalších vrstiev.
 • Farba: Šedá a čierna
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
 • 40x

 • 3- 4 bar
  2 - 3 vrstvy

 • min 15 °C

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 60 - 90 min.
  60 °C = 30 min.

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(e) (840) 400
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 400 g/l.

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL 4:1 HS STANDARD FILLER

MOBIHEL 4:1 HS STANDARD FILLER

CHARAKTERISTIKA:

 • Ako vysoko kvalitný akrylový predlak/plnič pre čiastočné a úplné automobilové opravy
 • Jeho univerzálnosť umožňuje aplikáciu pri normálnej alebo vysokej hrúbke filmu
 • Dobrá vertikálna stabilita
 • Rýchle sušenie
 • Vynikajúce vyrovnanie
 • Ľahké suché a mokré brúsenie
 • Farba: šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 4:1 HS STANDARD FILLER
  16 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  8 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 1 h

 • 26 - 30 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2-3
  120 - 180 µm

 • 10 - 15 min/20° medzi vrstvami
  15 - 20 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 4 - 5 h
  60 °C = 30 min.

 • 15 - 20 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL HS FILLER AirDry

MOBIHEL HS FILLER AirDry

CHARAKTERISTIKA:

 • Výborný výber pre malé a veľké opravy
 • Extrémne rýchle sušenie poskytujúce perfektný základ pre ďalšie lakovanie
 • Brúsenie po 20 minútach
 • Možnosť použitia rozličných tužidiel a riedidiel
 • Žiadne sadanie, dobré plniace a izolačné vlastnosti
 • Farba: Šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L

 • MOBIHEL TUŽIDLO PRE PLNIČ AirDry
  30% MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL HS FILLER AirDry
  34 g MOBIHEL TUŽIDLO PRE PLNIČ AirDry
  26 g MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Miešanie hmotnosti

 • 15 - 20 min.

 • 16 - 20 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,3 - 1,4 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2-3
  60 - 90 µm

 • max. 1 min/20˚C

 • 20 °C = 20 - 30 min.

 • P360 - P600

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER

CHARAKTERISTIKA:

 • Brúsny a izolačný predlak/plnič, vysoká plniaca sila (do 180 μm), vynikajúca ochrana proti korózii
 • Mokro na mokro plnič/predlak - špeciálne odporúčaný na striekanie nových náhradných
  dielov chránených OEM
 • Plnič/predlak na plasty - aplikácia mokro na mokro alebo brúsny
 • Farba: biela, čierna a šedá
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
3.5 L

 • BRÚSNY A IZOLAČNÝ PREDLAK/PLNIČ
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  10 -15% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  9 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 50 min.

 • 24 - 32 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 mm
  2 bar

 • 2 - 3 plné vrstvy
  120 - 180 µm

 • 10 -15 min/20° medzi vrstvami
  15 - 20 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C =
  60 °C = 30 min.

 • 15- 20 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL


 • MOKRO NA MOKRO PLNIČ/PREDLAK
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  30 -35% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  22 - 24 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 50 min.

 • 16 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  30 - 40 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  20 - 30 pred nanesením MOBIHEL solvent-based vrchného náteru
  30 minút pred nanesením MOBIHEL HYDRO Base

 • 20 °C =

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL


 • PLNIČ/PREDLAK NA PLASTY - APLIKÁCIA MOKRO NA MOKRO ALEBO BRÚSNY - MOKRO NA MOKRO
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  30% MOBIHEL ADDITIVE W/W
  10 -20% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  22 MOBIHEL ADDITIVE W/W
  10 - 20 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 3 h

 • 13 - 16 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar
  1 - 2 layers: 25 - 50 μm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  20 - 30 pred nanesením MOBIHEL solvent-based vrchného náteru
  30 minút pred nanesením MOBIHEL HYDRO Base

 • 20 °C =

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL.

  Komponent A je nevyhnutné pridať 20-30% MOBIHEL 2K elastic additive).

 • 2 roky


 • PLNIČ/PREDLAK NA PLASTY - APLIKÁCIA MOKRO NA MOKRO ALEBO BRÚSNY - BRÚSNY PREDLAK/PLNIČ
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  30% MOBIHEL ADDITIVE W/W
  5 - 10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700
  22 MOBIHEL ADDITIVE W/W
  5 - 10 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 3 h

 • 16 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar
  2 - 3 layers: 50 - 100 μm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami

 • 20 °C = 5 h
  60 °C = 30 min.

 • 5 - 10 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Všetky top laky z programu MOBIHEL.

  Komponent A je nevyhnutné pridať 20-30% MOBIHEL 2K elastic additive).

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (c)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 540 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 530 g/l.

BRÚSNY A IZOLAČNÝ PREDLAK/PLNIČ
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOKRO NA MOKRO PLNIČ/PREDLAK
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P500 - P800
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

PLNIČ/PREDLAK NA PLASTY - APLIKÁCIA MOKRO NA MOKRO ALEBO BRÚSNY - MOKRO NA MOKRO
P500 - P800
MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

PLNIČ/PREDLAK NA PLASTY - APLIKÁCIA MOKRO NA MOKRO ALEBO BRÚSNY - BRÚSNY PREDLAK/PLNIČ
P500 - P800
MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY