DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK AirDry

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK AirDry

CHARAKTERISTIKA:

 • Vhodný na čiastočné opravy
 • Sušenie na vzduchu (20 ° C): 1 h
 • Sušenie v peci (60 ° C): 5 min
 • Leštenie možné po 1 hodine sušenia vzduchom alebo po ochladení pri sušení 5 min. / 60 ⁰C
 • Vysoký lesk
 • Úspora energie
 • VOC kompatibilný
 •  V prípade aplikácie MOBIHEL HS FILLER AirDry (pomer miešania 2:1) je povinné pridať 10% 2K Tužidla na bázu rozpúšťadla (MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 alebo MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100)

Balenie:

1.0 L
 • MOBIHEL TUŽIDLO PRE BEZFAREBNÝ LAK AirDry
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK AirDry
  53 g MOBIHEL TUŽIDLO PRE BEZFAREBNÝ LAK AirDry
  Miešanie hmotnosti

 • 1 h

 • 17 - 20 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 hmla bez čakania - bez čakania
  1 plná vrstva - vzdialenosť striekacej pištole od objektu je teraz 25 cm, aplikačná rýchlosť je normálna
  50 - 60 µm

 • 0 - 3 min/20° medzi vrstvami
  15 min pred schnutím v peci

 • 20 °C = 60 min.
  60 °C = 5 min.

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry

CHARAKTERISTIKA:

 • Vhodný na malé a veľké opravy
 • Nízka viskozita aplikácie - ľahko sa nanáša
 • Rýchle a flexibilné sušenie – 15min / 60⁰C or 30 min / 40⁰C
 • Rýchle leštenie
 • Vysoký lesk
 • Umožňujúci vyššiu produktivitu a úsporu energie
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100
  (pre teploty 5ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4500 sa nesmie používať, pretože je pre tento BEZFAREBNÝ LAK príliš rýchly a môže spôsobiť vady.
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK FastDry
  53 g MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100 / 4300
  Miešanie hmotnosti

 • 2 h

 • 15 - 18 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 tenká vrstva - vzdialenosť striekacej pištole od objektu iba 15 cm, aplikačná rýchlosť je rýchlejšia ako obvykle. Prvá vrstva musí byť tenká, mokrá a hladká.
  1 plná vrstva - počkajte 10 minút, vzdialenosť striekacej pištole od objektu je teraz 25 cm, aplikačná rýchlosť je normálna
  50-60 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 120 min.
  40 °C = 30 min.
  60 °C = 15 min.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  30 °C = 90 min.
  40 °C = 30 min.
  60 °C = 20 min.

 • 5 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 2 roky

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (d)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK DH

MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK DH

CHARAKTERISTIKA:

 • Vysoký stupeň lesku
 • Vysoká elasticita
 • Extrémne vysoký obsah pevných látok
 • Výborná mechanická a chemická odolnosť
 • Produkt nepotrebuje ďalšie riedenie
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4500
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS BEZFAREBNÝ LAK DH
  52 g MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100 / 4300 / 4500
  Miešanie hmotnosti

 • 1,5 h

 • 18 - 22 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 tenká vrstva - vzdialenosť striekacej pištole od objektu iba 15 cm, aplikačná rýchlosť je rýchlejšia ako obvykle. Prvá vrstva musí byť tenká, mokrá a hladká.
  1 plná vrstva - počkajte 10 minút, vzdialenosť striekacej pištole od objektu je teraz 25 cm, aplikačná rýchlosť je normálna
  50-60 µm

 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100
  10 min/20° medzi vrstvami
  15 min./20°C pred schnutím v peci
  MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300
  13 min/20° medzi vrstvami
  15 min./20°C pred schnutím v peci
  MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4500
  7 min/20° medzi vrstvami
  15 min./20°C pred schnutím v peci

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  20 °C = 16 h
  60 °C = 35 min.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500
  20 °C = 16 h
  60 °C = 20 min.

 • 10 - 15 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(b) (420) 418
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (b)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 420 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 418 g/l.

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH

CHARAKTERISTIKA:

 • Používa sa v spojení so základným lakom, na báze rozpúšťadla alebo vody
 • Vysoký stupeň lesku
 • Vynikajúca vertikálna stabilita
 • Jednoduché použitie
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8100
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8150
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK FG ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 8100 / 8150
  14 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 / 2500
  Miešanie hmotnosti

 • 4 h

 • 15 - 17 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50 - 60 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)

 • 8 - 12 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 580 g/l.

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH

CHARAKTERISTIKA:

 • Používa sa v spojení so základným lakom, na báze rozpúšťadla alebo vody
 • Vysoký stupeň lesku
 • Vynikajúca vertikálna stabilita
 • Jednoduché použitie
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.5 L
1.0 L
5.0 L
20.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2300
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO1100
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 / 1300 / 1500
  14 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 / 2300 / 2500
  Miešanie hmotnosti

 • 2 h

 • 16 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50 - 60 µm

 • 5 - 10 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)

 • 8 - 12 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 580 g/l.

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH

CHARAKTERISTIKA:

 • Jednoduché použitie
 • Nevyžaduje sa riedenie
 • Rýchle sušenie
 • Dobrá mechanická a chemická odolnosť
 • Vysoký lesk
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7700
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7750
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH
  52 g MOBIHEL 2K TUDŽILO 7700 / 7500
  100 g MOBIHEL 2:1 BEZFAREBNÝ LAK V5 ANTI SCRATCH
  53 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 7730
  Miešanie hmotnosti

 • 4 h

 • 15-17 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C


 • 1,2-1,3 mm
  2-2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50-60 µm

 • 5-10 min/20° medzi vrstvami
  10 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)

 • 8-12 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 5 rokov

 • 2004/42/II B(e) (840) 540
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 540 g/l.

MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK MATT

MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK MATT

CHARAKTERISTIKA:

 • Na lakovanie malých plastových dielov (nárazníky, kryty zrkadiel, bočné priečky atď.).
 • Vyznačuje sa mimoriadne matným efektom (stupeň lesku 5 - 15%)
 • Vysoká elasticita
 • Výborná mechanická a chemická odolnosť
 • Môže byť miešaný s MOBIHEL 2K bezfarebnými lakmi, aby ste získali rôzne stupne matného efektu
 • Bezfarebný lak sa nesmie leštiť
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L

 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300
  20% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO1100
  20% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500
  20% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK MATT
  48 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO1100 / 1300 / 1500
  26 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 3 h

 • 17 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50 - 60 µm

 • 15 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)


 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4300
  30% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 27ºC - 35ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4100
  30% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 18ºC - 27ºC)
  alebo MOBIHEL 2K TUŽIDLO 4500
  30% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  (pre teploty 5ºC - 18ºC)
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL BEZFAREBNÝ LAK MATT
  33 g MOBIHEL 2K HS TUŽIDLO 4100 / 4300 / 4500
  35 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100
  Miešanie hmotnosti

 • 3 h

 • 17 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50 - 60 µm

 • 15 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)

 • 1 rok

 • 2004/42/II B(e) (840) 620
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 620 g/l.

MOBIHEL 2:1 SPEEDY BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 SPEEDY BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH

CHARAKTERISTIKA:

 • Vysoko lesklý bezfarebný lak na čiastočné lakovanie
 • Rýchle sušenie
 • Výborná mechanická a chemická odolnosť
 • Súhlasný s VOC

Balenie:

1.0 L
 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500
  10% MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500
  Miešanie objemu

 • 100 g MOBIHEL 2:1 SPEEDY BEZFAREBNÝ LAK ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500
  14 g MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500
  Miešanie hmotnosti

 • 2 h

 • 18 - 20 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 plné vrstvy
  50 - 60 µm

 • 3 min/20° medzi vrstvami
  10 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 2 h
  60 °C = 15 min. (teplota objektu)

 • 3 roky

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (e)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 840 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 580 g/l.

MOBIHEL CC TINTERS

MOBIHEL CC TINTERS

CHARAKTERISTIKA:

 • Pre hlboké a sýte odtiene
 • Intenzívny lesk
 • Brilantný vzhľad
 • Balenie à 100 ml
 • Farba: 7 rôznych odtieňov

PODKLADY:

CC Tinter sk

Balenie:

0.1 L
 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2
  50 - 60 µm

 • 10 - 15 min/20° medzi vrstvami
  10 - 15 min./20°C pred schnutím v peci

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (teplota objektu)

 • 8 - 12 min.
  Vzdialenosť of objektu: 70 - 80 cm

 • 2 roky

CC Tinter sk