DRAG

Ostali proizvodi u ovoj kategoriji

MOBIHEL HYDRO ČISTAČ

MOBIHEL HYDRO ČISTAČ

Karakteristike:

 • Za čišćenje između slojeva u MOBIHEL HYDRO sustavu
 • Nakon čišćenja površine se ne smiju dodirivati golim rukama kako bi se izbjeglo daljnje onečišćenje
 • Zadovoljava VOC direktivu

Ambalaža:

1.0 L
 • Čišćenje

 • 4 godine

 • 2004/42/II B(a) (200) 180

  EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (a)), koja je pripremljena za aplikaciju je 200 g/l.VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 180 g/l.

MOBIHEL HYDRO ODMAŠČIVAČ

MOBIHEL HYDRO ODMAŠČIVAČ

Karakteristike:

 • Sredstvo za čišćenje golog metala prije bojenja MOBIHEL HYDRO sustavu.
 • Nakon čišćenja površine se ne smiju dodirivati golim rukama kako bi se izbjeglo daljnje onečišćenje
 • Zadovoljava VOC direktivu

Ambalaža:

1.0 L
10.0 L
 • Čišćenje

 • 4 godine

 • 2004/42/II B(a) (850) 450

  EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (a)), koja je pripremljena za aplikaciju je 850 g/l.VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 450 g/l.