DRAG

Ďalšie produkty v tejto kategórii

MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL PASSIVATOR

CHARAKTERISTIKA:

  • Poskytuje lepšiu priľnavosť farby pred natieraním alebo lakovaním (oceľ, zinok, hliník).
  • Vynikajúca ochrana proti korózii
  • Ľahká aplikácia
  • Na báze vody
  • Farba: Hnedo-oranžová
  • Súhlasný s VOC

Balenie:

0.5 L
  • 2 roky

  • 2004/42/II B(a) (200) 1
    Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 200 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 1 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO
POŽADOVANÁ APLIKÁCIA: MOBIHEL PASSIVATOR