Ostatné produkty v tejto kategórii

MOBIHEL PASSIVATOR

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Promótor adhézie na vodnej báze poskytujúci:
• Lepšiu priľnavosť farby pred natieraním alebo lakovaním (oceľ, zinok, hliník).
• Vynikajúca ochrana proti korózii.
• Ľahké nanášanie.

FARBA:

Hnedo oranžová

Balenie:

6 x 0.5 l Šedá
  • Pozinkovaný plech alebo hliník je potrebné po očistení ošetriť MOBIHEL PASSIVATOROM. Nanášanie namočenou handrou alebo aplikácia striekacou pištoľou. Predlak/plnič sa musí aplikovať do 7–10 minút (nie viac ako 15 minút).

  • 2004/42/II B(a) (200) 1
    Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 200 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 1 g/l.

  • 24 mesiacov