Ostatné produkty v tejto kategórii

MOBIHEL ANTISILIKÓNOVÉ ČISTIDLO LOW VOC

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Rýchlo sa odparujúci čistiaci prostriedok na čistenie povrchov pred nanesením náteru, aby sa zabránilo riziku tvorby kráterov a iných povrchových defektov. Po čistení sa nedotýkajte povrchu holými rukami, aby ste zabránili ďalšej kontaminácii.

FARBA:

Bezfarebná

Balenie:

12 x 1.0 l
4 x 5.0 l
 • 2004/42/II B(a) (850) 810
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 810 g/l.

 • 5 rokov

MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Čistiaci prostriedok na báze vody na čistenie medzivrstiev v systéme MOBIHEL HYDRO.

FARBA:

Bezfarebná

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

MOBIHEL HYDRO ČISTIDLO naneste na povrch čistou handrou, ktorá nezanecháva vlákna alebo papierovou utierkou. Potom povrch utrite suchou handrou alebo papierovou utierkou. Pred ďalšou prácou je potrebné dôkladne osušiť vyčistené povrchy.

Balenie:

6 x 1.0 l
 • 2004/42/II B(a) (200) 180
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 200 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 180 g/l.

 • 2 roky

MOBIHEL HYDRO ODMASŤOVAČ

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Odmasťovač na báze vody používáme na čistenie holého kovového povrchu v systémeme MOBIHEL HYDRO a na čistenie striekacích pištolí.

FARBA:

Bezfarebný

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

MOBIHEL HYDRO ODMASŤOVAČ naneste na povrch čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna alebo papierovou utierkou. Potom povrch utrite suchou handrou alebo papierovou utierkou. Pred ďalšou prácou by sa mali očistené povrchy dôkladne vysušiť.

Balenie:

6 x 1.0 l
 • 2004/42/II B(a) (850) 450
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 450g/l.

 • 2 roky

MOBIHEL ČISTIDLO NA PLASTY

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Na čistenie plastových častí pred aplikáciou MOBIHEL ZAKLADU NA PLASTY.

FARBA:

Bezfarebná

Balenie:

12 x 0.75 l
 • 2004/42/II B(a) (850) 800
  Limitná hodnota VOC (prchavé organické zlúčeniny) platná v EU pre tento druh produktu (kategória II B (a)) vo forme, ktorá je vhodná pre aplikáciu, je 850 g/l. VOC tohto produktu, pripraveného na použitie, je 800 g/l.

 • 5 rokov