Ostatné produkty v tejto kategórii

MOBIHEL 2K MATOVACIA PRÍSADA

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

MOBIHEL 2K MATOVACIA PRÍSADA sa používa na dosiahnutie matného efektu náterov MOBIHEL 2K. Maximálne pridanie je 100% z celkového množstva. Pridaním MOBIHEL 2K MATOVACIEJ PRÍSADY sa krycia schopnosť farieb znižuje, preto sa neodporúča používať s farebnými odtieňmi so zníženou krycou schopnosťou. Tmavé farebné odtiene vyžadujú vyššie množstvo MOBIHEL 2K MATOVACIEJ PRÍSADY pre rovnaký stupeň matu ako svetlejšie farby.

Balenie:

12 x 0.5 l
 • Pridajte MOBIHEL 2K MATOVACIU PRÍSADU do MOBIHEL 2K AKRYLOVÉHO NÁTERU v množstve, ktoré je potrebné na dosiahnutie požadovaného stupňa lesku.

 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 (18 – 27 °C)
  MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1300 (27 – 35 °C)
  MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1500 (5 – 18 °C)
  Objemové miešanie

 • Doba spracovateľnosti: 2 h/20 °C

 • 18 – 20 s
  DIN 53211 ⌀4/20 °C
  10 – 20 %
  MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2100 (18 – 27 °C)
  MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2300 (27 – 35 °C)
  MOBIHEL 2K RIEDIDLO 2500 (5 – 18 °C)

 • 1,3 – 1,4 mm
  2 – 2,5 bar

 • 2 – 3 x = 50 – 60 μm (v závislosti od farby, krytia a aplikácie)

 • 20 °C: 16 h
  60 °C: 30 min

 • 1 rok

MOBIHEL 2K ŠTRUKTÚRNA PRÍSADA HRUBÁ & JEMNÁ

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

MOBIHEL 2K ŠTRUKTÚRNA PRÍSADA HRUBÁ alebo JEMNÁ sa používa na lakovanie plastových častí, aby sa dosiahol typický vzhľad PLASTOV (štruktúrou a matom). Tieto prísady sa môžu používať iba v odtieňoch 2K. Aditívum môžete miešať v akomkoľvek farebnom odtieni, ale vezmite do úvahy, že aditívum znižuje kryciu schopnosť a predlžuje dobu schnutia.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Pridajte zložku MOBIHEL 2K ŠTRUKTÚRNA PRÍSADA HRUBÁ alebo JEMNÁ v pomere 1: 1 k zložke A a následne zmiešajte s tužidlom v pomere 2:1.
Nie je potrebné riedenie.
Na dosiahnutie vyššej elasticity náteru je možné pridať MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍV v množstve 20 - 30 %. Po pridaní MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍVU povlak bude mať nižšiu kryciu schopnosť. Aby sa zabránilo vysokej hrúbke náteru, odporúča sa použiť jednu vrstvu náteru MOBIHEL BÁZY v odtieni podobnom konečnej farbe 2K.

FARBA:

Bezfarebná matná

Balenie:

12 x 0.5 l Hrubá
12 x 0.5 l Jemná
 • MOBIHEL 2K VRCHNÉ NÁTERY

 • 1 rok

MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍV

Kompatibilný s VOC:

Áno  Áno  Nie  Nie 

POUŽITIE:

Používa sa na zvýšenie pružnosti predlakov/plničov a bezfarebných lakov. Pridanie 20 - 30 % do zložky A. Ku zmesi sa pridá TUŽIDLO v predpísanom pomere. Použitie MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍV VOC zvyšuje dobu schnutia náteru.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Na poškodené plastové časti, ktoré sú dôkladne očistitené pred nanesením prvého MOBIHEL ZÁKLADNÉHO NÁTERU NA PLASTY LOW VOC, vyrovnajte povrch pomocou MOBIHEL PE TMELU NA PLASTY. Postupujte s akýmkoľvek predlakom/plničom MOBIHEL 2K, do ktorého ste pridali 20 - 30 % MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍV VOC. Ako konečný dvojvrstvový náter použite MOBIHEL BÁZU a MOBIHEL 2K BEZFAREBNÝ LAK, do ktorého ste pridali 20 - 30 % MOBIHEL 2K ELASTIK ADITÍV VOC.

FARBA:

Bezfarebný

Balenie:

6 x 0.5 l
 • MOBIHEL PREDLAKY/PLNIČE alebo MOBIHEL BEZFAREBNÉ LAKY

 • MOBIHEL 2K TUŽIDLO 1100 alebo 1300 alebo 1500 alebo 4100 alebo 4300 alebo 4500
  MOBIHEL 2K TUŽIDLO 700 alebo 750W V pomere, ktorý je predpísaný pre jednotlivý výrobok.

 • 4 roky