COLOUR BOX EXPERT

MOBIHEL COLOUR BOX EXPERT

Colour Box Expert je špičkovým, farebným, dokumentačným riešením, kde je všetko-v-jedno.
• Obsahuje vyše 13.500 rôznych farebných čipov so všetkými kvalitami vrchného náteru.
• Komplexná zbierka najpoužívanejších štandardných farieb OEM ako aj viacerých variantov.
• Klasifikované podľa vlastníckeho kódu Mobihel a korelujúci s Mobihel Color Navigatórom poskytuje rýchlu a ľahké farebnú referenciu a identifikáciu.
• Čipy - vzorky sú usporiadané v chromatickom poradí, aby sa zabezpečila identifikácia farieb aj vtedy, keď nie je známy kód farebného odtieňa alebo vozidlo bolo opravené iným variantom.
• Zvlášť užitočné, ak potrebujete opraviť vozidlo s mnohými farebnými variáciami.
• Všetky čipy - vzorky sú striekané originálnou farbou Mobihel, aby poskytli presné porovnanie namiešaného vzorca s predmetom, ktorý má byť opravený.
• Technológia striekania čipov - vzoriek je prispôsobená tak, aby vyhovovala návykom pri ručnej aplikácii v lakovniach – a tak zabezpečila veľmi úzku zhodu s pôvodnou farbou.
• Pravidelne dvakrát za rok sa aktualizujú všetky nové farby OEM a najpoužívanejšie varianty.
• Modulárny systém umožňuje jednoduché rozšírenie.

Kombinácia Mobihel Formulation Software a Colour Wizard poskytuje perfektnú a spoľahlivú správu farieb.

COLOUR BOX EXPERT

MOBIHEL COLOUR BOX EXPERT

Colour Box Expert je špičkovým, farebným, dokumentačným riešením, kde je všetko-v-jedno.
• Obsahuje vyše 13.500 rôznych farebných čipov so všetkými kvalitami vrchného náteru.
• Komplexná zbierka najpoužívanejších štandardných farieb OEM ako aj viacerých variantov.
• Klasifikované podľa vlastníckeho kódu Mobihel a korelujúci s Mobihel Color Navigatórom poskytuje rýchlu a ľahké farebnú referenciu a identifikáciu.
• Čipy - vzorky sú usporiadané v chromatickom poradí, aby sa zabezpečila identifikácia farieb aj vtedy, keď nie je známy kód farebného odtieňa alebo vozidlo bolo opravené iným variantom.
• Zvlášť užitočné, ak potrebujete opraviť vozidlo s mnohými farebnými variáciami.
• Všetky čipy - vzorky sú striekané originálnou farbou Mobihel, aby poskytli presné porovnanie namiešaného vzorca s predmetom, ktorý má byť opravený.
• Technológia striekania čipov - vzoriek je prispôsobená tak, aby vyhovovala návykom pri ručnej aplikácii v lakovniach – a tak zabezpečila veľmi úzku zhodu s pôvodnou farbou.
• Pravidelne dvakrát za rok sa aktualizujú všetky nové farby OEM a najpoužívanejšie varianty.
• Modulárny systém umožňuje jednoduché rozšírenie.

Kombinácia Mobihel Formulation Software a Colour Wizard poskytuje perfektnú a spoľahlivú správu farieb.