Ostané defekty

PĽUZGIERE

Príčiny:

• Príliš krátky čas odvetrania medzi nátermi.
• Základný náter je príliš hrubý.
• Zvyšky vody z brúsenia v kútoch, na okrajoch, vo falcoch a pod dekoratívnymi lemami.
• Tvrdosť vody je príliš vysoká na brúsenie.
• Znečistený stlačený vzduch.
• Vlhkosť vzduchu je príliš vysoká (viac ako 80% pri materiáloch 2K).
• Kondenzovaná voda kvôli výkyvom teploty.

Prevencia:

• Odvetranie medzi vrstvami je minimálne 10 minút pri 20 °C.
• Maximum nanášania 80 µm pri HS plniči max. 40 µm pri MS plniči.
• Ak je to možné, vždy rozložte komponenty.
• Dôkladne vyfúkať.
• Zvyšky vody po brúsení nesmú uschnúť, utrite ich a nechajte povrch čistý.
• Stlačený vzduch musí byť suchý a čistý.
• Vyhnite sa vzniku kondenzovanej vody; zachovajte stálu teplotu a vlhkosť.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte nanesenie základného náteru.

STOPY PO BRÚSENÍ VO VRCHNOM NÁTERE

Príčiny:

• Brúsenie základného náteru s nevhodným (príliš drsným) brúsnym papierom.
• Brúsenie starého laku nevhodným (príliš drsným) brúsnym papierom .
• Nedostatočná izolácia tmelu pred nanesením vrchného náteru.
• Príliš nízka viskozita vrchného náteru.

Prevencia:

• Použite brúsny papier v predpísanej zrnitosti.
• Vybrúste hrubé ryhy jemným abrazívnym papierom.
• Celkovo zaizolujte zatmelené opravy plničom.
• Použite predpísané viskozity vrchných náterov.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte nanesenie základného náteru.

ZLÁ PRIĽNAVOSŤ K POVRCHU

Príčiny:

• Zle pripravený povrch, stopy mastnoty, odtlačky prstov, prach, atď.
• Použitie materiálov, ktoré nie sú vhodné pre niektoré typy kovov.
• Riedenie materiálu s nevhodným (nie originál) riedidlom.

Prevencia:

• Pred aplikáciou dôkladne vyčistite povrch.
• Vždy skontrolujte, aký typ materiálu sa nanáša na daný druh kovu.
• Použite odporúčané riedidlá.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plechu a podľa inštrukcií zopakujte lakovanie.
• Dbajte na to, aby ste použili správny 2K základný náter /plnič so zreteľom na povrch.

NAPADNUTIE PODKLADU

Príčiny:

• Nedostatočne vytvrdnutý starý lak.
• Prílišná hrúbka starého laku.

Prevencia:

• Dbajte na predpísaný čas schnutia.
• Dbajte na predpísanú hrúbku náteru.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte nanesenie základného náteru.