Ostané defekty

SLABÉ SUŠENIE

Príčiny:

• Nedostatočné množstvo pridaného tužidla.
• Vysoká vlhkosť vzduchu, ktorá predlžuje čas sušenia a taktiež spôsobuje zanášanie papiera.
• Materiál sa prepadá.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte tmelenie.

ŠKVRNY ALEBO BLEDNUTIE VRCHNÉHO NÁTERU

Príčiny:

• Príliš veľa tužidla v PE tmele.
• Zle premiešané tužidlo v PE tmele.

Prevencia:

• Skontrolujte pridanie tužidla.
• Dôkladne zamiešajte.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte tmelenie.

ZLÁ PRIĽNAVOSŤ K POVRCHU

Príčiny:

• Zle pripravený, kontaminovaný povrch (zostatky mastnoty, odtlačky prstov, prach, atď.).
• Použitie materiálov, ktoré nie sú vhodné pre niektoré typy podkladov.
• Riedenie materiálu s nevhodným (nie originálnym) RIEDIDLOM.

Prevencia:

• Povrch pred lakovaím dôkladne vyčistite.
• Vždy skontrolujte, aký typ materiálu sa nanáša na konrétny druh podkladu.
• Použite odporúčané RIEDIDLÁ.

DIERKY

Príčiny:

• Nesprávne tmelenie (výskyt vzduchu alebo hrubé nátery).
• Povrch nebol úplne suchý.
• Základný náter je príliš tenký.

Prevencia:

• Špachtľou zatlačte tmel na mixovaciu dosku niekoľkokrát a na tom istom mieste, aby ste vytlačili všetok vzduch.
• Netmelte príliš hrubo, naneste niekoľko tenších vrstiev.
• Vybrúste dierky alebo ich zatmelte.
• Vždy izolujte PE tmel pred nanesením vrchného laku.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte tmelenie.

PREPADANIE SADANIE

Príčiny:

• Nesprávna viskozita materiálu.
• Príliš hrubá vrstva.
• Nevhodná striekacia pištoľ (tryska), tlak.
• Materiál alebo podklad je príliš studený alebo izbová teplota je príliš nízka.
• Použitie nevhodného riedidla.

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie.
• Použite vhodnú striekaciu pištoľ.
• Zohrejte objekt a materiál na izbovú teplotu 20 °C.
• Použite odporúčané RIEDIDLÁ.

STOPY PO BRÚSENÍ

Príčiny:

• Brúsenie tmelu nevhodným (príliš drsným) brúsnym papierom.
• Brúsenie starého laku nevhodným (príliš drsným) brúsnym papierom.

Prevencia:

• Použite brúsny papier v predpísanej zrnitosti.
• Vybrúste hrubé ryhy jemným brúsnym papierom.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste až do základného kovu a podľa inštrukcií zopakujte tmelenie.