Ostané defekty

ZLÉ ROZLIEVANIE

Príčiny:

• Nevhodná (príliš vysoká) viskozita.
• Nevhodná technika nanášania.
• Nevhodná teplota pri práci.
• Použitie nevhodného riedidla.
• Nevhodná striekacia pištoľ (tryska), tlak.

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie - viskozita a teplota.
• Použite predpísanú striekaciu pištoľ (trysku).
• Použite predpísané riedidlo.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plniva a zopakujte nanášanie vrchného náteru, tak ako je predpísané.

PREPADANIE SADANIE

Príčiny:

• Nevhodná viskozita MOBIHEL Base.
• Príliš hrubá vrstva MOBIHEL BASE .
• Nevhodná striekacia pištoľ (tryska), tlak.
• Materiál a povrch sú príliš studené alebo je teplota v miestnosti príliš nízka.
• Použitie nevhodného riedidla alebo tužidla.

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie.
• Použite vhodnú pištoľ.
• Zohrejte objekt a materiál na izbovú teplotu 20 °C.
• Použite predpísané tužidlo a riedidlo.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plniva a zopakujte nanášanie bázy tak, ako je predpísané. Ak je „defekt“ veľký, vybrúste ho brúsnym papierom s granuláciou 600, pokračujte s 1200 adokončite s 2000. Ak „defekt“ nie je veľký, vybrúste ho brúsnym papierom s granuláciou 1200 a dokončite s 2000. V oboch prípadoch musíte na konci vyleštiť povrch.

KRÁTERY

Príčiny:

• Zvyšky vosku, mastnoty, silikónu.
• Stlačený vzduch je znečistený kvôli kondenzácii alebo zvyškov oleja.
• Použitie prostriedkov alebo sprejov na leštenie.
• Nedostatočne čistý povrch pred nanášaním.

Prevencia:

• Pred začatím lakovania, vyčistite povrch s výrobkom MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER LOW VOC.
• Pravidelná údržba filtrov oleja a vody.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plniva a zopakujte nanášanie vrchného náteru, tak ako je predpísané.

TVORENIE PĽUZGIEROV

Príčiny:

• Nedostatočne vysušený plnič.
• Uzavretie rozpúšťadiel a vzduchu príliš hrubým lakom.
• Neodvetranie medzi vrstvami.
• Nevhodné tužidlo a riedidlo.
• Nevysušené (nepostupovalo sa podľa času schnutia).

Prevencia:

• nanášajte predpísanú hrúbku náteru.
• Medzi vrstvami počkajte 10 – 15 minút pri teplote 20 °C.
• Skontrolujte pravidelnosť aktivácie a teploty sušiča.
• Dodržujte predpísané časy odvetrania medzi nátermi a konečným odvetraním.
• Použite predpísané tužidlo a riedidlo.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plechu a zopakujte nanesenie vrchného náteru.

MATNÝ EFEKT (ZNÍŽENIE LESKU)

Príčiny:

• Prílišná hrúbka výrobku MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT (viac ako dva nátery) - príliš vysoká vlhkosť vzduchu.
• Namáčanie povrchu.
• Defekty tužidla – tužidlo reagovalo s vlhkosťou vzduchu.
• Vlhkosť v zdroji stlačeného vzduchu.
• Použitie nevhodného riedidla.
• Nevhodný zdroj vzduchu.
• Prerušené sušenie.
• Nepridaný MOBIHEL SICCATIVE do 1K SYNTHETIC ENAMEL (MOBIHEL ENAMEL MIX).

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie na nanášanie materiálu.
• Plechovky s tužidlom musia byť poriadne uzavreté.
• Nedostatočný výmena vzduchu (počas schnutia).
• Neprerušujte nútené sušenie.
• Dbajte na predpísaný čas schnutia.
• Použite odorúčané tužidlo a riedidlo.
• Pri miešaní MOBIHEL ENAMEL – MIX podľa zloženia na konci povinne pridajte MOBIHEL SICCATIVE.
• Pri syntetických lakoch 1K (MOBIHEL ENAMEL) dbajte na čas natierania, aby sa nenapadol podklad.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do impregnačnej vrstvy a zopakujte nanášanie MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT podľa inštrukcií.
• Skontrolujte kvalitu tužidla - musí byť číre, bezfarebné, tekuté a bez akýchkoľvek plávajúceich častíc.

PIESKOVÝ POVRCH

Príčiny:

• Izokyanátové tužidlo pre materiály 2K reagovalo s vzdušnou vlhkosťou.

Prevencia:

•Spotrebujte otvorené balenie izokyanátového tužidla čo najrýchlejšie, alebo ho pevne zatvorte.
• Skontrolujte kvalitu tužidla pred opakovaným použitím – musí byť číre, bezfarebne, tekuté a bez akýchkoľvek plávajúcich častíc.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do impregnačného náteru a zopakujte nanesenie vrchného náteru.