Ostané defekty

MRAKY

Príčiny:

• Nevhodná technika nanášania (tryska, tlak).
• Príliš krátke časy odvetrania.
• Použitie nevhodného riedidla.
• Lakovaný povrch nemá vhodnú teplotu (je príliš studený alebo príliš teplý).

Prevencia:

• Použitie predpísanej techniky.
• Použitie predpísaného riedidla.
• Zaistite vhodnú teplotu povrchu a okoliteho vzduchu (18 °C – 20 °C), namieste kde lakujete.
• Pracujte pri vlhkosti vzduchu 40 – 60%.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do základného náteru a podľa inštrukcií zopakujte nanesenie bázy.

ODCHÝLKA FAREBNÝCH ODTIEŇOV

Príčiny:

• Nepostupuje sa podľa predpísaných podmienok na nanášanie (tryska, tlak, vzdialenosť pištole).
• Nesprávna technika striekania: príliš mokrá, príliš suchá alebo neprekrytrá.
• Poškodený povrch kvôli poveternostným podmienkam a použitie nevhodných čistiacich prostriedkov.
• Odchýlka v sériovom procese lakovania.
• Použitie zle zamiešaného farebného odtieňa.

Prevencia:

• Postupujte podľa prepísaných podmienok na nanášanie.
• Lakujte technikou „do stratena“ (prístrek).
• Tónovanie pri čiastočnom lakovaní.
• Pred použitím dobre zamiešajte farebný odtieň.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do základného náteru a podľa inštrukcií zopakujte lakovanie.

KRÁTERY

Príčiny:

• Zvyšky vosku, mastnoty, silikónu.
• Stlačený vzduch je znečistený kvôli kondenzácii alebo zvyškov oleja.
• Použitie prostriedkov alebo sprejov na leštenie.
• Nedostatočne čistý povrch pred nanášaním.

Prevencia:

• Pred začatím lakovania, vyčistite povrch s výrobkom MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER LOW VOC.
• Pravidelná údržba filtrov oleja a vody.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plniva a zopakujte nanášanie vrchného náteru, tak ako je predpísané.

PREPADANIE SADANIE

Príčiny:

• Nevhodná viskozita základu MOBIHEL Base.
• MOBIHEL Base príliš hrubá vrstva .
• Nevhodná striekacia pištoľ (tryska), tlak.
• Materiál a povrch sú príliš studené alebo je teplota v izbe príliš nízka.
• Použitie nevhodného riedidla.

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie.
• Použite vhodnú striekaciu pištoľ.
• Zohrejte objekt a materiál na izbovú teplotu 20 °C.
• Použite vhodné riedidlo.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do plniva a podľa inštrukcií zopakujte nanesenie základu MOBIHEL Base.

MATNÝ EFEKT (ZNÍŽENIE LESKU)

Príčiny:

• Prílišná hrúbka výrobku MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT (viac ako dva nátery) - príliš vysoká vlhkosť vzduchu.
• Namáčanie povrchu.
• Defekty tužidla – tužidlo reagovalo s vlhkosťou vzduchu.
• Vlhkosť v zdroji stlačeného vzduchu.
• Použitie nevhodného riedidla.
• Nevhodný zdroj vzduchu.
• Prerušené sušenie.
• Nepridaný MOBIHEL SICCATIVE do 1K SYNTHETIC ENAMEL (MOBIHEL ENAMEL MIX).

Prevencia:

• Postupujte podľa návodu na použitie na nanášanie materiálu.
• Plechovky s tužidlom musia byť poriadne uzavreté.
• Nedostatočný výmena vzduchu (počas schnutia).
• Neprerušujte nútené sušenie.
• Dbajte na predpísaný čas schnutia.
• Použite odorúčané tužidlo a riedidlo.
• Pri miešaní MOBIHEL ENAMEL – MIX podľa zloženia na konci povinne pridajte MOBIHEL SICCATIVE.
• Pri syntetických lakoch 1K (MOBIHEL ENAMEL) dbajte na čas natierania, aby sa nenapadol podklad.

Oprava vzniknutých defektov:

• Vybrúste do impregnačnej vrstvy a zopakujte nanášanie MOBIHEL 2K HS 2:1 CLEARCOAT podľa inštrukcií.
• Skontrolujte kvalitu tužidla - musí byť číre, bezfarebné, tekuté a bez akýchkoľvek plávajúceich častíc.