DRAG

Inne produkty z tej kategorii

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY AirDry

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY AirDry

Charakterystyka:

 • Nadaje się do napraw częściowych
 • Suszenie na powietrzu (20⁰C): 1h
 • Suszenie wymuszone (60⁰C): 5 min
 • Polerowanie możliwe po 1h suszenia na powietrzu lub po schłodzeniu przy suszeniu przez 5 min / 60⁰C
 • Wysoki połysk
 • Oszczędzanie energii
 • Zgodny z dyrektywą VOC
 • W przypadku aplikacji na Bazę Rozpuszczalnikową MOBIHEL konieczne jest dodanie do Bazy 10% utwardzacza 2K (MOBIHEL 2K HARDENER 1000 lub MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100)

Opakowania:

1.0 L
 • MOBIHEL UTWARDZACZ DLA BEZBARWNY LAKIER AirDry
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY AirDry
  53 g MOBIHEL UTWARDZACZ DLA BEZBARWNY LAKIER AirDry
  Mieszanie wagowe

 • 1 h

 • 17 - 20 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • - bez czekania
  1 pełna warstwa - pistolet z dala od obiektu 25 cm, prędkość aplikacji normalna
  50 - 60 µm

 • 0 - 3 min/20°C między warstwami
  15 min przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 60 min.
  60 °C = 5 min.

 • 2 lata

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (d)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry

Charakterystyka:

 • Nadaje się do wszystkich napraw - częściowych i kompletnych
 • Niska lepkość aplikacji - łatwa w użyciu
 • Szybkie i elastyczne suszenie - 15 min / 60⁰C lub 30 min / 40⁰C
 • Szybkie polerowanie
 • Wysoki połysk
 • Umożliwia wyższą wydajność (więcej samochodów w dniu pracy) i niższe zużycie energii
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100
  (dla temperatur 5-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500 nie powinien być stosowany, ponieważ jest zbyt szybki dla tego lakieru i może powodować wady.
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY SZYBKOSCHNĄCY FastDry
  53 g MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 / 4300
  Mieszanie wagowe

 • 2 h

 • 15 - 18 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 cienka warstwa - pistolet tylko 15 cm od obiektu, szybkość aplikacji jest większa niż zwykle. Uzyskuje się mokrą, cienką i gładką powłokę
  1 pełna warstwa - odczekaj około 10 minut, pistolet z dala od obiektu 25 cm, prędkość aplikacji normalna
  50-60 µm

 • 5 - 10 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 120 min
  40 °C = 30 min
  60 °C = 15 min

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  30 °C = 90 min
  40 °C = 30 min
  60 °C = 20 min

 • 5 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 2 lata

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (d)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY DH

MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY DH

Charakterystyka:

 • Wysoki połysk
 • Wysoka elastyczność
 • Bardzo wysoka zawartość części stałych
 • Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna
 • Produkt nie wymaga dodatkowego rozcieńczania
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 HS LAKIER BEZBARWNY DH
  52 g MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 / 4300 / 4500
  Mieszanie wagowe

 • 1,5 h

 • 18 - 22 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 1 cienka warstwa - pistolet tylko 15 cm od obiektu, szybkość aplikacji jest większa niż zwykle. Uzyskuje się mokrą, cienką i gładką powłokę
  1 pełna warstwa - odczekaj około 10 minut, pistolet z dala od obiektu 25 cm, prędkość aplikacji normalna
  50-60 µm

 • MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100
  10 min/20°C między warstwami
  15 min/20°C przed suszeniem w kabini
  MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300
  13 min/20°C między warstwami
  15 min/20°C przed suszeniem w kabini
  MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500
  7 min/20°C między warstwami
  15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  20 °C = 16 h
  60 °C = 35 min

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500
  20 °C = 16 h
  60 °C = 20 min

 • 10 - 15 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 5 lat

 • 2004/42/II B(b) (420) 418
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 420 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 418 g/l.

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH

Charakterystyka:

 • Kompatybilny zarówno z rozpuszczalnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi
 • Wysoki i głęboki połysk
 • Wysoka odporność na zarysowania
 • Doskonała stabilność pionowa
 • Łatwy w użyciu
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8100
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8150
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY FG ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 8100 / 8150
  14 g MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 / 2500
  Mieszanie wagowe

 • 4 h

 • 15 - 17 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50 - 60 µm

 • 5 - 10 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)

 • 8 - 12 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 5 lat

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 580 g/l.

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH

Charakterystyka:

 • Kompatybilny zarówno z rozpuszczalnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi lakierami bazowymi
 • Wysoki stopień połysku
 • Doskonała stabilność pionowa
 • Łatwy w użyciu
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

0.5 L
1.0 L
5.0 L
20.0 L
 • MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1300
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2300
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1100
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1100 / 1300 / 1500
  14 g MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 / 2300 / 2500
  Mieszanie wagowe

 • 2 h

 • 16 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50 - 60 µm

 • 5 - 10 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)

 • 8 - 12 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 5 lat

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 580 g/l.

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH

Charakterystyka:

 •  Łatwy w użyciu
 • Nie wymaga rozcieńczania
 • Szybkoschnący
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Wysoki połysk
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7700
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7730
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7750
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH
  52 g MOBIHEL 2K HARDENER
  100 g MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY V5 ANTI SCRATCH
  53 g MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 7730
  Mieszanie wagowe

 • 4 h

 • 15-17 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C


 • 1,2-1,3 mm
  2-2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50-60 µm

 • 5-10 min/20°C między warstwami
  10 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)

 • 8-12 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 5 lat

 • 2004/42/II B(e) (840) 540
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.

MOBIHEL LAKIER BEZBARWNY MAT

MOBIHEL LAKIER BEZBARWNY MAT

Charakterystyka:

 • Do malowania małych części z tworzywa sztucznego (zderzaki, osłony lusterek, listwy boczne itp.).
 • Wyróżnia się wyjątkowo matowym efektem (stopień połysku 5-15%),
 • Wysoka elastyczność
 • Doskonała odporność mechaniczna i chemiczna,
 • Może być mieszany z lakierami bezbarwnymi MOBIHEL 2K w celu uzyskania różnych stopni efektu matowego.
 • Lakieru nie wolno polerować
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L

 • MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1300
  20% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1100
  20% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500
  20% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL LAKIER BEZBARWNY MAT
  48 g MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1100 / 1300 / 1500
  26 g MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  Mieszanie wagowe

 • 3 h

 • 17 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50 - 60 µm

 • 15 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)


 • MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4300
  30% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 27-35ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100
  30% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 18-27ºC)
  lub MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4500
  30% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  (dla temperatur 5-18ºC)
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL LAKIER BEZBARWNY MAT
  33 g MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 / 4300 / 4500
  35 g MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100
  Mieszanie wagowe

 • 3 h

 • 17 - 19 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50 - 60 µm

 • 15 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)

 • 1 rok

 • 2004/42/II B(e) (840) 620
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 620 g/l.

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH

Charakterystyka:

 • Lakier bezbarwny o wysokim połysku do częściowego malowania
 • Szybkoschnacy,
 • Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
 • Zgodny z dyrektywą VOC

Opakowania:

1.0 L
 • MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500
  10% MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500
  Mieszanie objętościowe

 • 100 g MOBIHEL 2:1 LAKIER BEZBARWNY SPEEDY ANTI SCRATCH
  51 g MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 1500
  14 g MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2500
  Mieszanie wagowe

 • 2 h

 • 18 - 20 s
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2 pełne warstwy
  50 - 60 µm

 • 3 min/20°C między warstwami
  10 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 2 h
  60 °C = 15 min. (temperatura obiektu)

 • 3 lata

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/lVOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 580 g/l.

MOBIHEL CC TINTERS

MOBIHEL CC TINTERS

Charakterystyka:

 • Do głębokich i nasyconych odcieni
 • Intensywny połysk
 • Doskonały wygląd
 • Opakowanie po 100 ml
 • Kolor: 7 różnych odcieni

SUBSTRATE:

CC Tinter en

Opakowania:

0.1 L
 • 1,2 - 1,3 mm
  2 - 2,5 bar

 • 2
  50 - 60 µm

 • 10 - 15 min/20°C między warstwami
  10 - 15 min/20°C przed suszeniem w kabini

 • 20 °C = 16 h
  60 °C = 30 min. (temperatura obiektu)

 • 8 - 12 min
  Odstęp od objektu: 70 - 80 cm

 • 2 lata

CC Tinter en