DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL ПАССИВАТОР

Карактеристики:

  • Овозможува подобро прилепување на бојата (челик, цинк, алуминиум )
  • Одлична заштита од корозија
  • Едноставен за употреба
  • На база на вода
  • Боја: Портокалово кафена
  • Одговара на VOC директивите t

Амбалажа:

0.5 L
  • 2 години

  • 2004/42/II B(a) (200) 1
    EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 200 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 1 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР