DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL PRAIMER

MOBIHEL PRAIMER

Карактеристики:

 • Еднокомпонентен брзосушив основен премаз, лесен за нанесување без хромати
 • Одлична заштита од корозија
 • Погоден за сите врсти на подлоги (челичен лим, поцинкуван лим, алуминиум )
 • Се нанесува со пиштол за прскање, или со четка / ваљак
 • Може да се прелакира со било кој MOBIHEL премаз
 • Боја: маслинесто зелена, сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
20.0 L
 • 100 г MOBIHEL PRAIMER
  16 г MOBIHEL PRIMER РАЗРЕДУВАЧ
  Мешање на тежина

 • 20 - 25 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  MOBIHEL PRAIMER РАЗРЕДУВАЧ (10 – 15%)

 • 1,3 – 1,4 мм
  2 – 2,5 бар

 • 2-3
  25 - 30 мкм

 • Array

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 2 ч
  60 °C = 20 мин.

 • Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (780) 720
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 780 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 720 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS

Карактеристики:

 • Како висококвалитетно акрилно полнење за делумно и целоснa доработка на автомобили
 • Висока содржина на цврсти материи
 • Добри својства за полнење
 • Добри изолациски својства
 • Добра вертикална стабилност
 • Добра отпорност на атмосферски влијанија и добра заштита од корозија
 • Ако додадете 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE на филер, добиваме добра адхезија. Целата пластика може да се фарба, што се користи за репарација и за производството на автомобили
 • Боја: бела, црна и сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS
  10 - 15% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRIMER PLUS
  16 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS
  7 - 11 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 1 ч

 • 26 - 34 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  1,8 - 2 бар

 • 2-3
  120 - 180 мкм

 • 8 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL

 • 2 години

 • 2004/42/II B(b) (540) 530
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRAIMER

MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRAIMER

Карактеристики:

 • Дебелослоен акрилно-изоцијанатен предлак и прајмер
 • Дебелината на премазот може да биде до 180 µm
 • Добра вертикална стабилност, добри пополнувачки можности
 • Лесно се бруси
 • Добро сушење при што испорачува одлична подлога за нанесување на покривни
  премази
 • Боја: сива, бела и црна - може да се меша на микс машина
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 18-27ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 750W
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 5-18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 4:1 HS KOMPAKTPRAIMER
  15 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 700 / 750 W
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 2 ч

 • 32 - 37 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 слоj
  60 мкм

  3 слоеви
  180 мкм

 • 10 - 15 min/20°C меѓу слоевите
  15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора

 • Густина 60 мкм
  20 °C = 1,5 ч
  60 °C = 20 мин.
  Густина 180 мкм
  20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 10 мин, 60 мкм
  15 мин, 120 мкм
  20 мин, 180 мкм
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL 

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ

MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ

Карактеристики:

 • Како основен премаз и прајмер во едно, нуди добра заштита од корозија
 • Може да се нанесе на голи површини како што се челик, цинк, алуминиум, како и на
  сите оригинални фабрички лакови
 • Одлично прилепување
 • Добро брусење - на мокро и суво
 • Боја: сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.75 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 3:1 ПРЕДЛАК УНИВЕРЗАЛ
  26 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на тежина

 • 2 ч

 • 28 - 32 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 слоj
  40 мкм

  3 слоеви
  120 мкм

 • 10 - 15 min/20°C меѓу слоевите
  15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора

 • Густина 40 мкм
  20 °C = 1,5 ч
  60 °C = 20 мин.
  Густина 120 мкм
  20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL 

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W

MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W

Карактеристики:

 • Одличен предлак за заштита на катафорезирачките заштитени делови
 • Предлакот лесно се нанесува по системот мокро на мокро
 • Може да се нанесува и како подлога за брусење - не е потребно разредување
 • Едноставен за употреба
 • Ако додадете 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE на филер, добиваме добра адхезија. Целата пластика може да се фарба, што се користи за репарација и за производството на автомобили
 • Боја: сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.75 L

 • - ЛАКИРАЊЕ МОКРО/МОКРО
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W
  23 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на тежина

 • min 1 ч

 • 15 - 17 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 (10%) 

 • 1,2 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1-2
  30 - 40 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  20 - 30 пред да нанесете MOBIHEL покривен премаз врз основа на растворувачи
  30 пред нанесување MOBIHEL HYDRO Bazа

  ЗАБЕЛЕШКА: Предлакот има малку повисок сјај од другите предлакови од програмата MOBIHEL, затоа мегу слоевите не чекајте да стане матов. 

 • 20 °C =

 • 18 месеци


 • - ЛАКИРАЊЕ СО БРУСЕЊЕ
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 3:1 HS ПРЕДЛАК W/W
  23 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  Мешање на тежина

 • min 1 ч

 • БЕЗ РАЗРЕДУВАЊЕ!

 • 1,2 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  60 - 100 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

  ЗАБЕЛЕШКА: Предлакот има малку повисок сјај од другите предлакови од програмата MOBIHEL, затоа мегу слоевите не чекајте да стане матов. 

 • 20 °C = 3 - 4 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(c) (540) 540
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 540 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P600 - P800
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL PRAIMER ЗА ПЛАСТИКА

MOBIHEL PRAIMER ЗА ПЛАСТИКА

Карактеристики:

 • 1К основен премаз за трослојно лакирање на пластика
 • Погоден за сите врсти оригинална ОЕМ пластика на автомобилите
 • Не е за лакирање преку полиетилен
 • Спремен за употреба
 • Многу брзо се суши
 • Може да се премачка со сите 2К премази на MOBIHEL
 • Боја: Безбојна со додавање на пигмент за контрола на апликацијата
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 L
20.0 L
 • Подготвен за користење 

 • 1,2 - 1,3 мм
  1 - 1,5 бар

 • 1 слоj
  3 - 5 мкм

 • 20 °C = 10 мин.

 • Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL

  Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(e) (840) 800
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 800 g/l.

P500 - P800
MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

MOBIHEL ANTIGRAVEL

MOBIHEL ANTIGRAVEL

Карактеристики:

 • Еднокомпонентен премаз на база на модифицирана гума
 • За заштита на праговите на автомобилите од удар на камчиња
 • Премазот е отпорен на сол, влага и бензин
 • Може да се премачка веднаш по сушењето
 • Боја: сива и црна
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
 • 40x

 • 3- 4 бар
  2 - 3 слоеви

 • min 15 °C

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 60 - 90 мин.
  60 °C = 30 мин.

 • 2 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 400
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 400 g/l.

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL 1K PRAIMER FILLER QDRY

MOBIHEL 1K PRAIMER FILLER QDRY

Карактеристики:

 • Еднокомпонентен Praimer Filler
 • Едноставен за употреба
 • Брзо сушење: 30 мин / 20°C
 • Одличен прием на челечен лим и алуминиум, поцинкуваниот е потребно предходно да се обработи со MOBIHEL PRAIMER.
 • Можност за премачкување со било кој MOBIHEL завршен лак
 • Боја: сива

Амбалажа:

3.5 L
 • 22-26 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

  40 - 60% MOBIHEL QDRY РАЗРЕДУВАЧ РАЗМЕР НА МЕШАЊЕ ТЕЖИНСКО 

 • 1,6-1,8 мм
  2-2,5 бар

 • 2
  80 - 90 мкм

 • 8 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 30 мин.

 • P400 - P600

 • P600 – P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL 

 • 12 месеци

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL PRAIMER

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry

MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry

Карактеристики:

 • Одличен избор за големи и мали поправки
 • Исклучително брзо се суши
 • Брусење по 20 минути
 • Можност за употреба на разни уцврстувачи и разредувачи
 • Не проклизува, добри се својствата за полнење и изолација
 • Добро сушење за постигнување на добра подлога за покривните премази
 • Боја: сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L

 • MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  30% MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry
  34 г MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  26 г MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Мешање на тежина

 • 15 - 20 мин

 • 16 - 20 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,3 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  60 - 90 мкм

 • max. 1 min/20˚C

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • P360 - P600


 • ЗА ГОЛЕМА ПОВРШИНА
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  5% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

  100 г MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry
  21 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  4 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

  Време на мешање 20°C: 1 ч

 • MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

  100 г MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry
  17 г MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

  Време на мешање 20°C: 1 ч

 • MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

  100 г MOBIHEL HS ПРЕДЛАК AirDry
  14 г MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

  Време на мешање 20°C: 50 мин

 • 27 - 31 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,7 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  120 - 180 мкм

 • 10 - 15 min/20°C меѓу слоевите
  15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 4 - 6 ч
  60 °C = 20 - 30 мин.

 • 10 - 15 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 530 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRAIMER ПРЕДЛАК

MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRAIMER ПРЕДЛАК

Карактеристики:

 • Висока содржина на цврсти материи, брзо сушење, висок капацитет на полнење (до 180 мм), одлична заштита од корозија
 • Со техника ,,влажно на влажно’’- Особено се препорачува за употреба при фарбање на нови делови заштитени со катофоретска обвивка.
 • Универзало полнило за пластика - Со техника ,,влажно на влажно’’. i за пескарење
 • Боја: бела, црна во сива
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
3.5 L

 • ABRAZIVNI I IZOLACIONI PREDLAK
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  10 -15% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRAIMER ПРЕДЛАК
  20 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  9 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 50 мин

 • 24 - 32 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 бар

 • 2 - 3 полни слоеви
  120 - 180 мкм

 • 10 -15 min/20°C меѓу слоевите
  15 - 20 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C =
  60 °C = 30 мин.

 • 15- 20 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL


 • PREDLAK MOKRO NA MOKRO
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  30 -35% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRAIMER ПРЕДЛАК
  20 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  22 - 24 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 50 мин

 • 16 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  30 - 40 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  20 - 30 пред да нанесете MOBIHEL покривен премаз врз основа на растворувачи
  30 пред нанесување MOBIHEL HYDRO Bazа

 • 20 °C =

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL


 • PREDLAK ZA PLASTIKU - MOKRO-MOKRO SA BRUŠENJEM - MOKRO-MOKRO
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  30% MOBIHEL ADITIV W/W
  10 -20% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRAIMER ПРЕДЛАК
  20 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  22 MOBIHEL ADITIV W/W
  10 - 20 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 3 ч

 • 13 - 16 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар
  1 - 2 layers: 25 - 50 μm

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  20 - 30 пред да нанесете MOBIHEL покривен премаз врз основа на растворувачи
  30 пред нанесување MOBIHEL HYDRO Bazа

 • 20 °C =

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL 30% MOBIHEL 2K ELASTIK АДИТИВ се додава во компонентата А

 • 2 години


 • PREDLAK ZA PLASTIKU - MOKRO-MOKRO SA BRUŠENJEM - PREDLAK SA BRUŠENJEM
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  30% MOBIHEL ADITIV W/W
  5 - 10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 700
  22 MOBIHEL ADITIV W/W
  5 - 10 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 3 ч

 • 16 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар
  2 - 3 слоеви: 50 - 100 μm

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите

 • 20 °C = 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 5 - 10 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Со сите покривни емајли од програмата MOBIHEL 30% MOBIHEL 2K ELASTIK АДИТИВ се додава во компонентата А

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 540 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 530 g/l.

ABRAZIVNI I IZOLACIONI PREDLAK
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
Потребна примена: MOBIHEL ПАССИВАТОР

PREDLAK MOKRO NA MOKRO
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P500 - P800
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

PREDLAK ZA PLASTIKU - MOKRO-MOKRO SA BRUŠENJEM - MOKRO-MOKRO
P500 - P800
MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

PREDLAK ZA PLASTIKU - MOKRO-MOKRO SA BRUŠENJEM - PREDLAK SA BRUŠENJEM
P500 - P800
MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА