DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry

Карактеристики:

 • Suitable for partial repairs
 • Air drying (20⁰C) : 1h
 • Forced drying (60⁰C) : 5 min
 • Polishing possible after 1h air drying or after cooling when drying for 5 min/60⁰C
 • High gloss
 • Energy saving
 • VOC compliant
 • In case of application on MOBIHEL Solvent Base, it is obligatory to add 10% 2K hardener to the Base (MOBIHEL 2K HARDENER 1100 or MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100)

Амбалажа:

1.0 L
 • MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT AirDry
  53 г MOBIHEL ВТВРДНУВАЧ ЗА ПРЕДЛАК AirDry
  Мешање на тежина

 • 1 ч

 • 17 - 20 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • - withouth waiting
  1 полн слој - the distance of spray gun to the object is 25 cm, the aplication speed is normal
  50 - 60 мкм

 • 0 - 3 min/20°C меѓу слоевите
  15 min пред сушење во комора

 • 20 °C = 60 мин.
  60 °C = 5 мин.

 • 2 години

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 420 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry

Карактеристики:

 • Погоден за поправки - делумни и целосни
 • Мала вискозност - лесно се нанесува
 • Брзо и флексибилно сушење - 15мин / 60⁰C или 30 мин / 40⁰C
 • Брзо полирање
 • Висок сјај
 • Овозможува поголема продуктивност и заштеда на ергија
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  (За температура 5ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4500 не треба да се користи бидејќи е пре брз за овој лак и може да предизвика оштетувања
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК FastDry
  53 г MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300
  Мешање на тежина

 • 2 ч

 • 15 - 18 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 тенок слој - пиштолот оддалечен само 15 цм од предметот, брзината на нанесување е поголема од обично. Се добива влажен, тенок и мазен премаз
  1 полн слој - почекајте околу 10 мин. Пиштолот оддалечен од предметот 25 цм, брзината на апликација е нормална
  50-60 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 120 мин.
  40 °C = 30 мин.
  60 °C = 15 мин.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  30 °C = 90 мин.
  40 °C = 30 мин.
  60 °C = 20 мин.

 • 5 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 2 години

 • 2004/42/II B(d) (420) 420
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 420 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 420 g/l.

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК DH

MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК DH

Карактеристики:

 • Висок сјај
 • Висока еластичност на слојот
 • Содржи исклучително многу тврди материи
 • Одлична временска и хемијска отпорност
 • Не е потребно додатно разредување
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 HS БЕЗБОЕН ЛАК DH
  52 г MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300 / 4500
  Мешање на тежина

 • 1,5 ч

 • 18 - 22 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 тенок слој - пиштолот оддалечен само 15 цм од предметот, брзината на нанесување е поголема од обично. Се добива влажен, тенок и мазен премаз
  1 полн слој - почекајте околу 10 мин. Пиштолот оддалечен од предметот 25 цм, брзината на апликација е нормална
  50-60 мкм

 • MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  10 min/20°C меѓу слоевите
  15 min/ 20°C пред сушење во комора
  MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300
  13 min/20°C меѓу слоевите
  15 min/ 20°C пред сушење во комора
  MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500
  7 min/20°C меѓу слоевите
  15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • MOBIHEL 2K HS HARDENER 4100
  20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4300
  20 °C = 16 ч
  60 °C = 35 мин.

  MOBIHEL 2K HS HARDENER 4500
  20 °C = 16 ч
  60 °C = 20 мин.

 • 10 - 15 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 5 години

 • 2004/42/II B(b) (420) 418
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 420 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 418 g/l.

MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH

Карактеристики:

 • Се користи заедно со основниот лак, на база на водени растворувачи
 • Поголема длабочина на сјајот
 • Висока отпорност на абразивност
 • Одлична вертикална стабилност
 • Едноставен за употреба
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 8100
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 8150
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2500
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК FG ANTI SCRATCH
  51 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 8100 / 8150
  14 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 / 2500
  Мешање на тежина

 • 4 ч

 • 15 - 17 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50 - 60 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)

 • 8 - 12 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 5 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 580 g/l.

MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH

Карактеристики:

 • Се користи заедно со основниот лак, на база на растворувачи и вода
 • Висок сјај
 • Одлична вертикална стабилносѕ - не протекува
 • Едноставен за употреба
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 L
1.0 L
5.0 L
20.0 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1300
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2300
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1100
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1500
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2500
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH
  51 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 1100 / 1300 / 1500
  14 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100 / 2300 / 2500
  Мешање на тежина

 • 2 ч

 • 16 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50 - 60 мкм

 • 5 - 10 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)

 • 8 - 12 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 5 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 580 g/l.

MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH

Карактеристики:

 • Едноставен за употреба
 • Спремен за употреба по додавањето на уцврстувачот - не е потребен разредувач
 • Брзо сушење
 • Добра механичка и хемиска отпорност
 • Висок сјај
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
5.0 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7700
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7730
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7750
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH
  52 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 7700 / 7750
  100 г MOBIHEL 2K 2:1 БЕЗБОЕН ЛАК V5 ANTI SCRATCH
  53 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 7730
  Мешање на тежина

 • 4 ч

 • 15-17 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C


 • 1,2-1,3 мм
  2-2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50-60 мкм

 • 5-10 min/20°C меѓу слоевите
  10 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)

 • 8-12 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 5 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 540
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 540 g/l.

MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ

MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ

Карактеристики:

 • За фарбање на помали пластични делови (браници, капаците на огледалата, страничните пластики)
 • Високо ниво на мат ефект (сјај 5 - 15%)
 • Висока еластичност
 • Добра механичка и хемиска отпорност
 • Да би се постигнал поинаков степ на мат ефект, може да се меша со други безбојни лакови на компанијата MOBIHEL
 • Лакот не смее да се полира
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L

 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1300
  20% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1100
  20% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1500
  20% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ
  48 г MOBIHEL 2K УЦВРСТУВАЧ 1100 / 1300 / 1500
  26 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 3 ч

 • 17 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50 - 60 мкм

 • 15 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)


 • MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4300
  30% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 27ºC - 35ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4100
  30% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 18ºC - 27ºC)
  Или MOBIHEL 2K HS ВТВРДНУВАЧ 4500
  30% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  (За температура 5ºC - 18ºC)
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL БЕЗБОЕН ЛАК МАТ
  33 г MOBIHEL 2K HS УЦВРСТУВАЧ 4100 / 4300 / 4500
  35 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2100
  Мешање на тежина

 • 3 ч

 • 17 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50 - 60 мкм

 • 15 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)

 • 1 година

 • 2004/42/II B(e) (840) 620
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 620 g/l.

MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH

MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH

Карактеристики:

 • Безбоен лак со висок сјај за делумни поправки
 • Брзо сушење
 • Добра механичка и хемијска отпорност
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
 • MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1500
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2500
  Мешање на волумен

 • 100 г MOBIHEL 2:1 SPEEDY БЕЗБОЕН ЛАК ANTI SCRATCH
  51 г MOBIHEL 2K ВТВРДНУВАЧ 1500
  14 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДУВАЧ 2500
  Мешање на тежина

 • 2 ч

 • 18 - 20 сек.
  DIN 53211 Ф4 mm/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 полни слоеви
  50 - 60 мкм

 • 3 min/20°C меѓу слоевите
  10 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 2 ч
  60 °C = 15 мин. (температура на објектот)

 • 3 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 580
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 840 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 580 g/l.

MOBIHEL CC TINTERS

MOBIHEL CC TINTERS

Карактеристики:

 • За длабоки и заситени нијанси
 • Интензивен сјај
 • Сјаен изглед
 • Пакување од 100 мл.
 • Боја: 7 различни нијанси

SUBSTRATE:

CC Tinter en

Амбалажа:

0.1 L
 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2
  50 - 60 мкм

 • 10 - 15 min/20°C меѓу слоевите
  10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора

 • 20 °C = 16 ч
  60 °C = 30 мин. (температура на објектот)

 • 8 - 12 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • 2 години

CC Tinter en