DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL ФИН КИТ

MOBIHEL ФИН КИТ

Карактеристики:

 • Универзален кит погоден за сите видови метал како и на поцинкуван лим и алуминиум
 • Брзо сушење
 • Лесно брусење
 • При брусење не ја пополнува брусната хартија
 • Не прави дупчиња после брусењето
 • Не проклизува
 • Боја: беж
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 KG
1.8 KG
 • 100 г MOBIHEL ФИН КИТ
  2 г BP ВТВРДНУВАЧ

 • 3 - 6 мин

 • Добро промешајте

 • Нанесување

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • 5 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • P360 – P400

 • Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL 

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(b) (250) 170
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 250 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 170 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL 2K ПРЕДЛАКP360 - P600
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL SOFT КИТ

MOBIHEL SOFT КИТ

Карактеристики:

 • Мек кит за ирамнување на поголеми нерамнини на челични лимови
 • Брзо сушење
 • Лесно брусење
 • при брусење не ја пополнува брусната хартија
 • При брусење не прави дупчиња
 • Не проклизува
 • Боја: беж
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 KG
1.8 KG
 • 100 г MOBIHEL SOFT КИТ
  2 г BP ВТВРДНУВАЧ

 • 3 - 6 мин

 • Добро промешајте

 • Нанесување

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • 5 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • Грубо брусење: P80 - P120
  Фино брусење: P150 - P180 - P220

 • Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(b) (250) 170
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 250 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 170 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

MOBIHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА

Карактеристики:

 • Кит за израмнување на поголеми нерамнини и ситни дупки од р,ѓа (до 1 см2) на метални, поцинкувани и алуминиумски површини
 • Брзо сушење
 • Лесно брусење
 •  После брусењето се препорачува да се нанесе еден од китовите на MOBIHEL како би се добила мазна површина
 • Не прави дупчиња по брусењето
 •  Не проклизува
 •  Исклучително еластичен
 •  Боја: зелена
 •  Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 KG
1.6 KG
 • 100 г MOBIHEL КИТ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА
  2 г BP ВТВРДНУВАЧ

 • 3 - 6 мин

 • Добро промешајте

 • Нанесување

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • 5 мин

  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • Грубо брусење: P80 - P120

 • Eден од китовите на MOBIHEL 

 • Со сите 2K предлакови од програмата COLOMIX

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(b) (250) 170
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 250 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 170 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL КИТ ЗА ПЛАСТИКА

MOBIHEL КИТ ЗА ПЛАСТИКА

Карактеристики:

 • Добар прием на различни подлоги: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
 • Лесно се бруси
 • Одличен изглед после брусење
 • Одлична еластичност
 • Не проклизува
 • Боја: црна
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 KG
 • 100 г MOBIHEL КИТ ЗА ПЛАСТИКА
  2 г BP ВТВРДНУВАЧ

 • 3 - 6 мин

 • Добро промешајте

 • Нанесување

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • 5 мин
  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • Грубо брусење: P150 - P180
  Фино брусење: P240 - P360

 • MOBIHEL PRAIMER ЗА ПЛАСТИКА и потоа MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(b) (250) 170
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 250 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 170 g/l.

P150 - P320
MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

MOBIHEL SOFT UNI КИТ

MOBIHEL SOFT UNI КИТ

Карактеристики:

 • Универзален кит погоден за сите видови метал како и на поцинкуван лим и алуминиум
 • Брзо сушење
 • Лесно брусење
 • При брусење не ја пополнува брусната хартија
 • Не прави дупчиња после брусењето
 • Не проклизува
 • Боја: беж
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.5 KG
1.0 KG
1.8 KG
 • 100 г MOBIHEL SOFT UNI КИТ
  2 г BP ВТВРДНУВАЧ

 • 3 - 6 мин

 • Добро промешајте

 • Нанесување

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • 5 мин

  Одалеченост од објектот: 70 - 80 см

 • Грубо брусење: P80 - P120
  Фино брусење: P150 - P180 - P220

 • Со сите 2K предлакови од програмата MOBIHEL 

 • 18 месеци

 • 2004/42/II B(b) (250) 170
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 250 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 170 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКА ТЕЧНОСТ ЭА ЧИСТЕЊЕ