DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ

MOBIHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ

Карактеристики:

 •  MOBIHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ се употребува за да се достигне мат ефект кај премазите MOBIHEL 2K.

Амбалажа:

0.5 L
 • Добро промешајте

  Максимумот е 100 % од целата количина. Со додавање на MOBIHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ покривната моќ на бојата се намалува, па затоа не препорачуваме употреба на нијанси на бои со намалена покривна моќ! На темните нијанси на бои им е потребна поголема количина на MOBIHEL 2K ДОДАТОК ЗА МАТИРАЊЕ за истиот мат ефект што се добива од посветлите нијанси на бои.

 • 1 година

MOBIHEL 2K СТРУКТУРЕН АДИТИВ ФИН И ГРУБ

MOBIHEL 2K СТРУКТУРЕН АДИТИВ ФИН И ГРУБ

Карактеристики:

 • За лакирање на пластични делови како би се постигнал типичен изглед на пластика (структурен и мат ефект) која ја лакираме
 • Се користи само во 2К покривните премази и безбојни лакови
 • Адитивите може да се мешаат во било која нијанса, меѓутоа со тоа се намалува покривноста на бојата.

Амбалажа:

0.5 L
 • 1:1 MOBIHEL горниот слој

 • 16 месеци

P500 - P800
MOBIHEL СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПЛАСТИКА

MOBIHEL 2K ELASTIK АДИТИВ

MOBIHEL 2K ELASTIK АДИТИВ

Карактеристики:

 • Се користи за зголемување на еластичноста кога се фарбаат пластични делови
 • Се додаваат 20 до 30% во компонентата А - MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК или MOBIHEL 2K БЕЗБОЕН ЛАК

Амбалажа:

0.5 L
 • Уцврстувачот се додава на вкупната количина во размер пропишан за одредениот производ Времето на сушење е малку продолжено кога се користи MOBIHEL 2K elastik адитив 

 • MOBIHEL 2K ПРЕДЛАК или MOBIHEL 2K БЕЗБОЕН ЛАК

 • 4 години

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

Карактеристики:

 • Производ кој го намалува времето на сушење на производите MOBIHEL 2K
 • Специјално се препорачува за ниски температури и висока влажност.

Амбалажа:

0.25 L
 • Добро промешајте

  Додавање 1–2 % во производите MOBIHEL 2K - го намалува времето на сушење на воздухот. Во случај на употреба MOBIHEL 2K Зацврстувач БРЗИ препорачуваме само 1%. Поголемите количества на адитив за забрзување може да доведат до дефекти на бојата како што се губење на сјај, кора од портокал и губење на адхезијата. Рокот на тенџере на смесата на 20° се намалува приближно 20 – 40% во зависност од додавањето 

 • 2 години