DRAG

Останати производи во оваа категорија

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКО ЧИСТИЛО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНСКО ЧИСТИЛО

Карактеристики:

 • Средство за чистење на површините пред и за време на фарбањето како би ги отстраниле силиконските или другите нечистотии
 • По чистење на површината не смее да се допира со голи раце
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

1.0 L
5.0 L
 • Чистење

 • 5 години

 • 2004/42/II B(a) (850) 810
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 850 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 810 g/l.

MOBIHEL ЧИСТИЛО ЗА ПЛАСТИКА

MOBIHEL ЧИСТИЛО ЗА ПЛАСТИКА

Карактеристики:

 • За чистење на пластични делови пред фарбање
 • По чистење на површината не смее да се допира со голи раце
 • Одговара на VOC директивите

Амбалажа:

0.75 L
 • Чистење

 • 5 години

 • 2004/42/II B(a) (850) 800
  EU гранична вредност VOC за таа врста на производ (kategorija II B (x)), кога е припремен за апликација 850 g/l.VOC овој производ припремен за употреба е - 800 g/l.