DRAG

Ostali proizvodi u ovoj kategoriji

MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL PASSIVATOR

Karakteristike:

  • Omogućuje bolje prijanjanje premaza (čelični lim, pocinčani čelik i aluminij)
  • Izvrsna zaštita od korozije
  • Lako se nanosi
  • Na bazi vode
  • Boja: Smeđe-narančasta
  • sukladan VOC

Ambalaža:

0.5 L
  • 2 godine

  • 2004/42/II B(a) (200) 1

    EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (a)), koja je pripremljena za aplikaciju je 200 g/l.VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 1 g/l.

P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ

MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
POTREBNA PRIMJENA: MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
P220 - P280
MOBIHEL ANTISILIKONSKI ČISTAČ
POTREBNA PRIMJENA: MOBIHEL PASSIVATOR