DRAG

Další produkty v této kategorii

MOBIHEL 2K MATOVACÍ PŘÍSADA

MOBIHEL 2K MATOVACÍ PŘÍSADA

Charakteristika:

 •  MOBIHEL 2K matovácí přísada se používá pro matování MOBIHEL 2K nátěrových hmot.

Balení:

0.5 L
 • Dobře promíchejte

  Maximální množství k celkovému množství barvy je 100 %. Přidáváním MOBIHEL 2K matovací přísady se snižuje kryvost barev, proto nedoporučujeme matování odstínu s nižší kryvostí. Tmavé odstíny potřebují pro stejný stupeň matového efektu větší množství 2K matovací přísady, než světlé odstíny.

 • 1 rok

MOBIHEL 2K STRUKTUROVACÍ ADITIV HRUBÝ A JEMNÝ

MOBIHEL 2K STRUKTUROVACÍ ADITIV HRUBÝ A JEMNÝ

Charakteristika:

 • Navrženo pro lakování plastových dílů, když chceme dosáhnout typického vzhledu plastů (textura a matný efekt).
 • Tyto přísady lze použít pouze ve 2K vrchních nátěrech.
 • Lze je přidat do libovolné barvy, ale v tomto případě dojde ke snížení kryvostií.

Balení:

0.5 L
 • 1:1 MOBIHEL VRCHNÍ EMAILY

 • 16 měsíců

P500 - P800
MOBIHEL ČISTIČ PLASTŮ

MOBIHEL 2K ELASTIK ADITIV

MOBIHEL 2K ELASTIK ADITIV

Charakteristika:

 • Používá se ke zvýšení pružnosti barvy při lakování plastových dílů. 20 - 30% se přidá do složky A - MOBIHEL 2K PLNIČE nebo MOBIHEL 2K ČIRÉHO LAKU

Balení:

0.5 L
 • Tužidlo se přidává v předepsaném poměru použité složky A. Při použití elastického aditiva VOC MOBIHEL 2K je doba sušení mírně prodloužena.

 • MOBIHEL 2K PLNIČ nebo MOBIHEL 2K ČIRÝ LAK

 • 4 roky

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

MOBIHEL 2K ACCELERATOR

Charakteristika:

 • Produkt zkracující dobu zasychání u všech produktů Mobihel 2K
 • Prioritně doporučen pro aplikace při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti okolního prostředí

Balení:

0.25 L
 • Dobře promíchejte

  Přidáním 1–2 % do MOBIHEL 2K produktů - zkracuje dobu sušení na vzduchu. V případě použití rychlého tužidla MOBIHEL 2K FAST doporučujeme přidat pouze 1%. Vyšší množství může vést ke ztrátě lesku, špatnému rozlivu a ztrátě přilnavosti. Při přidání 1-2% accelerátoru se doba zpracovatelnosti směsi při 20° snižuje o 20 – 40% 

 • 2 roky