DRAG

Други продукти в тази категория

MOBIHEL ПАСИВАТОР

MOBIHEL ПАСИВАТОР

Характеристики:

  • Осигурява по-добра адхезия на покритието (стоманена ламарина, поцинкована ламарина и алуминий)
  • Отлична защита от корозия
  • Лесен за нанасяне
  • На водна основа
  • Цвят: Кафяво оранжев
  • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

0.5 L
  • 2 години

  • 2004/42/II B(a) (200) 1
    В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 200 г/л. VOC на нашя материал е 1 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР