DRAG

Други продукти в тази категория

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

Характеристики:

 • Бързо изпаряващо се средство за междуслойно почистване преди по-нататъшна обработка на повърхността(метали,стари покрития и 2K материали) ,което спомага да се избегне образуването на кратери и други повърхностни дефекти.
 • Почистените повърхности се препоръчва да не се докосват с голи ръце, за да се Избегне по-нататъшно замърсяване
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
5.0 L
 • Почистване

 • 5 години

 • 2004/42/II B(a) (850) 810
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 850 г/л. VOC на нашя материал е 810 г/л

Информация за продукта

Инструкции

Изтегли

MOBIHEL ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО ЗА ПЛАСТМАСИ

MOBIHEL ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО ЗА ПЛАСТМАСИ

Характеристики:

 • За почистване или измиване на пластмасови детайли преди нанасяне на MOBIHELPrimer за пластмаси.
 • Почистените повърхности се препоръчва да не се докосват с голи ръце, за да се Избегне по-нататъшно замърсяване
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

0.75 L
 • Почистване

 • 5 години

 • 2004/42/II B(a) (850) 800
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 850 г/л. VOC на нашя материал е 800 г/л

Информация за продукта

Инструкции

Изтегли