DRAG

Други продукти в тази категория

MOBIHEL ГРУНД

MOBIHEL ГРУНД

Характеристики:

 • Еднокомпонентен, лесен за нанасяне бързосъхнещ грунд без хромати
 • Отлични антикорозионни свойства,
 • Адхезия към всички видове основи (стоманена ламарина, поцинкована стомана и алуминий)
 • Нанасяне с пистолет или четка
 • Може да се нанася върху него всеки MOBIHEL 2К грунд филер
 • Цвят: маслено зелен, сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
20.0 L
 • 100 г MOBIHEL ГРУНД
  16 г MOBIHEL ГРУНД РАЗРЕДИТЕЛ
  Смесване тегловно

 • 20 - 25 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

  MOBIHEL ГРУНД РАЗРЕДИТЕЛ (10 – 15%)

 • 1,3 – 1,4 мм
  2 – 2,5 бар

 • 2-3
  25 - 30 мкм

 • сек.
  5 - 10 %

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 2 ч
  60 °C = 20 мин.

 • Alle Füllern aus dem MOBIHEL Programm

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (780) 720
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 780 г/л. VOC на нашя материал е 720 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР PLUS

MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР PLUS

Характеристики:

 • Висококачествен акрилен филер за частични и цялостни ремонти на автомобили
 • Високо съдържание на твърди вещества
 • Добри запълващи свойства
 • Добри изолационни свойства
 • Добра вертикална стабилност
 • Добра устойчивост на атмосферни влияния и добра защита от корозия
 • Ако добавите 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE към филера, получаваме отлична aдхезия към всички боядисвани пластмаси, използвани в производството на автомобили
 • Цвят: бял, черен и сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700 PLUS / 750 PLUS
  10 - 15% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР PLUS
  16 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700 PLUS / 750 PLUS
  7 - 11 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 1 ч

 • 26 - 34 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  1,8 - 2 бар

 • 2-3
  120 - 180 мкм

 • 8 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  15 - 20 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

 • 20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20 мин.
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL

 • 2 години

 • 2004/42/II B(b) (540) 530
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 530 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР

MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР

Характеристики:

 • Дебелослоен акрил-изоцианатен грунд и филер в едно
 • Дебелина на насяне до 180 микрона сух филм
 • Добра вертикална стабилност,отлично пълнене
 • Лесен за шлайфане
 • Бързото съхнене в дълбочина осигурява отлична защита и гладка повърхност за следващите покрития.
 • Цвят: сив, бял и черен - възможност за смесване на машина за получаване на нюанси.
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
3.5 L
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  (за температури 18ºC - 27ºC)
  или MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 750 W
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  (за температури 5ºC - 18ºC)
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЪР
  15 г MOBIHEL 2K HARDENER 700 / 750 W
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 2 ч

 • 32 - 37 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 слой
  60 мкм

  3 слой
  180 мкм

 • 10 - 15 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  15 - 20 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

 • Дебелина 60 мкм
  20 °C = 1,5 ч
  60 °C = 20 мин.
  Дебелина 180 мкм
  20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 10 мин., 60 мкм
  15 мин., 120 мкм
  20 мин., 180 мкм
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 530 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL 3:1 ФИЛЕР И ГРУНД УНИВЕРСАЛ

MOBIHEL 3:1 ФИЛЕР И ГРУНД УНИВЕРСАЛ

Характеристики:

 • Грунд и филер в едно с добра антикорозионна защита.
 • Може да се нанася директно върху стомана, цинк и алуминий, както и върху всички оригинални фабрични грундове
 • Отлична адхезия
 • Добри свойства на шлайфане – мокро или сухо
 • Цвят : сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

0.75 L
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL 3:1 ФИЛЕР И ГРУНД УНИВЕРСАЛ
  26 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване тегловно

 • 2 ч

 • 28 - 32 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1 слой
  40 мкм

  3 слой
  120 мкм

 • 10 - 15 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  15 - 20 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

 • Дебелина 40 мкм
  20 °C = 1,5 ч
  60 °C = 20 мин.
  Дебелина 120 мкм
  20 °C = 4 - 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20 мин.
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL 

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 530 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL 3:1 HS ФИЛЕР МОКРО В МОКРО

MOBIHEL 3:1 HS ФИЛЕР МОКРО В МОКРО

Характеристики:

 • Отличен филер за защита на нови защитени катафорезно детайли
 • Възможни са два метода на приложение: Мокро на мокро - необходимо е разреждане
 • Филер за шлайфане - не е необходимо разреждане
 • Много лесен за нанасяне
 • Ако добавите 30% HELIOS REFINISH PLASTIC ADDITIVE към филера, получаваме отлична aдхезия към всички боядисвани пластмаси, използвани в производството на автомобили
 • Цвят: сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

0.75 L

 • - БОЯДИСВАНЕ МОКРО НА МОКРО
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL 3:1 HS ФИЛЕР МОКРО В МОКРО
  23 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване тегловно

 • min 1 ч

 • 15 - 17 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

  MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100 (10%)

 • 1,2 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 1-2
  30 - 40 мкм

 • 5 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  20 - 30 мин преди нанасянето на MOBIHEL покривната боя на основата на разредител
  30 мин преди нанасянето на MOBIHEL HYDRO база

  ВНИМАНИЕ: В сравнение с останалите шприцкитове от програмата MOBIHEL , шприцкита 3:1 W/W low VOC има по- всок гланц, за това не трябва да се изчаква между слоевете да матира! 

 • 20 °C =

 • 18 месеца


 • - БОЯДИСВАНЕ С ШЛИФОВАНЕ
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL 3:1 HS ФИЛЕР МОКРО В МОКРО
  23 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  Смесване тегловно

 • min 1 ч

 • БЕЗ РАЗРЕЖДАНЕ

 • 1,2 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  60 - 100 мкм

 • 5 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  10 - 15 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

  ВНИМАНИЕ: В сравнение с останалите шприцкитове от програмата MOBIHEL , шприцкита 3:1 W/W low VOC има по- всок гланц, за това не трябва да се изчаква между слоевете да матира! 

 • 20 °C = 3 - 4 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 15 - 20
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • 18 месеца

 • 2004/42/II B(c) (540) 540
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 540 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P600 - P800
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСИ

MOBIHEL ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСИ

Характеристики:

 • 1K грунд за боядисване на пластмаса
 • Адхезия към всички външни OEM пластмасови автомобилни детайли
 • Не е подходящ за боядисване на полиетилен!
 • Готов за пръскане
 • Много бързо сушене
 • Може да се покрие с който и да е MOBIHEL 2K FILLER или MOBIHEL БОЯ
 • Цвят: прозрачен с добавка на пигмент за контрол на нанасянето
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

0.5 L
20.0 L
 • Готов за пръскане 

 • 1,2 - 1,3 мм
  1 - 1,5 бар

 • 1 слой
  3 - 5 мкм

 • 20 °C = 10 мин.

 • Всеки 2K шприцкит(филер) MOBIHEL

  Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL

 • 18 месеца

 • 2004/42/II B(e) (840) 800
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 840 г/л. VOC на нашя материал е 800 г/л

P500 - P800
MOBIHEL ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО ЗА ПЛАСТМАСИ

MOBIHEL АНТИКОР

MOBIHEL АНТИКОР

Характеристики:

 • Еднокомпонентно защитно покритие на базата на модифициран каучук
 • За защита на праговете,пода и шасито на автомобила.
 • Устойчив на сол, влага, масло и бензин.
 • Може да се боядисва веднага след изсъхване.
 • Цвят: сив и черен
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
 • 40x

 • 3- 4 бар
  2 - 3 слой

 • min 15 °C

 • 5 - 10 min/20˚C

 • 20 °C = 60 - 90 мин.
  60 °C = 30 мин.

 • 2 години

 • 2004/42/II B(e) (840) 400
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 840 г/л. VOC на нашя материал е 400 г/л

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry

MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry

Характеристики:

 • Отличен избор за малки и големи ремонти
 • Изключително бързо съхнене, осигурява перфектна основа за по-нататъшно боядисване
 • Шлайфане след 20 минути
 • Предлагат се варианти с различни втвърдители и разредители
 • Без потъване (слягане) във времето, отлични свойства за пълнене
 • Цвят: сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L

 • MOBIHEL ВТВЪРДИТЕЛ ЗА ФИЛЕР AirDry
  30% MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry
  34 г MOBIHEL ВТВЪРДИТЕЛ ЗА ФИЛЕР AirDry
  26 г MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR
  Смесване тегловно

 • 15 - 20 мин.

 • 16 - 20 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,3 - 1,4 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  60 - 90 мкм

 • макс. 1 min/20˚C

 • 20 °C = 20 - 30 мин.

 • P360 - P600


 • FOR BIG SURFACE
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  5% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

  100 г MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry
  21 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  4 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

  Жизнеспособност(pot life) при 20°C: 1 ч

 • MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

  100 г MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry
  17 г MOBIHEL 2K HS ВТВЪРДИТЕЛ 4100
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

  Жизнеспособност(pot life) при 20°C: 1 ч

 • MOBIHEL ВТВЪРДИТЕЛ ЗА ФИЛЕР AirDry
  10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

  100 г MOBIHEL HS ФИЛЕР AirDry
  14 г MOBIHEL ВТВЪРДИТЕЛ ЗА ФИЛЕР AirDry
  7 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

  Жизнеспособност(pot life) при 20°C: 50 мин.

 • 27 - 31 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,7 - 1,8 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2-3
  120 - 180 мкм

 • 10 - 15 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  15 - 20 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

 • 20 °C = 4 - 6 ч
  60 °C = 20 - 30 мин.

 • 10 - 15 мин.
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 530 г/л

P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL УНИВЕРСАЛЕН DTM ГРУНД И ФИЛЕР

MOBIHEL УНИВЕРСАЛЕН DTM ГРУНД И ФИЛЕР

Характеристики:

 • Лесно за шлайфане, изолиращо покритие с висока степен на запълване (до 180 µm), отлична защита от корозия
 • Мокро върху мокро - препоръчва се за нови защитени катафорезано детайли
 • За пластмаси - мокро-мокро или с шлайфане
 • Цвят: бял, черен и сив
 • Отговаря на директивата за ЛОС

Опаковка:

1.0 L
3.5 L

 • БОЯДИСВАНЕ С ШЛИФОВАНЕ
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  10 -15% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL УНИВЕРСАЛЕН DTM ГРУНД И ФИЛЕР
  20 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  9 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 50 мин.

 • 24 - 32 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,6 - 1,8 мм
  2 бар

 • 2 - 3 пълен слойa
  120 - 180 мкм

 • 10 -15 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  15 - 20 min/20˚C Време за изчакване преди сушене в камера

 • 20 °C =
  60 °C = 30 мин.

 • 15- 20 мин.
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL


 • БОЯДИСВАНЕ МОКРО НА МОКРО
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  30 -35% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL УНИВЕРСАЛЕН DTM ГРУНД И ФИЛЕР
  20 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  22 - 24 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 50 мин.

 • 16 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар

 • 2 пълен слойa
  30 - 40 мкм

 • 5 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  20 - 30 мин преди нанасянето на MOBIHEL покривната боя на основата на разредител
  30 мин преди нанасянето на MOBIHEL HYDRO база

 • 20 °C =

 • Всички завършващи покрития от програмата MOBIHEL


 • ЗА ПЛАСТМАСИ - МОКРО-МОКРО ИЛИ С ШЛАЙФАНЕ - МОКРО-МОКРО
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  30% MOBIHEL ADITIV W/W
  10 -20% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  22 г MOBIHEL ADITIV W/W
  10 - 20 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 3 ч

 • 13 - 16 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар
  1 - 2 layers: 25 - 50 μm

 • 5 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете
  20 - 30 мин преди нанасянето на MOBIHEL покривната боя на основата на разредител
  30 мин преди нанасянето на MOBIHEL HYDRO база

 • 20 °C =

 • Bсички MOBIHEL бои.

  30% еластични добавки MOBIHEL 2K трябва да се добавят към компонент А преди употреба 

 • 2 години


 • ЗА ПЛАСТМАСИ - МОКРО-МОКРО ИЛИ С ШЛАЙФАНЕ - С ШЛАЙФАНЕ
 • MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  30% MOBIHEL ADITIV W/W
  5 - 10% MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване обемно

 • 100 г MOBIHEL UNIVERSAL DTM PRIMER FILLER
  20 г MOBIHEL 2K ВТВЪРДИТЕЛ 700
  22 г MOBIHEL ADITIV W/W
  5 - 10 г MOBIHEL 2K РАЗРЕДИТЕЛ 2100
  Смесване тегловно

 • 3 ч

 • 16 - 19 сек.
  DIN 53211 Ф4 мм/20°C

 • 1,2 - 1,3 мм
  2 - 2,5 бар
  2 - 3 layers: 50 - 100 μm

 • 5 - 10 min/20˚C Време за изчакване между сло-евете

 • 20 °C = 5 ч
  60 °C = 30 мин.

 • 5 - 10 мин.
  Расстояние до заготовки: 70 - 80 см

 • P360 - P600

 • P600 - P1200

 • Bсички MOBIHEL бои. 30% еластични добавки MOBIHEL 2K трябва да се добавят към компонент А преди употреба

 • 2 години

 • 2004/42/II B(c) (540) 530
  В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (x), подготвен за нанасяне, е 540 г/л. VOC на нашя материал е 530 г/л

БОЯДИСВАНЕ С ШЛИФОВАНЕ
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P220 - P280
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ: MOBIHELПАСИВАТОР

БОЯДИСВАНЕ МОКРО НА МОКРО
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО
P500 - P800
MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

ЗА ПЛАСТМАСИ - МОКРО-МОКРО ИЛИ С ШЛАЙФАНЕ - МОКРО-МОКРО
P500 - P800
MOBIHEL ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО ЗА ПЛАСТМАСИ

ЗА ПЛАСТМАСИ - МОКРО-МОКРО ИЛИ С ШЛАЙФАНЕ - С ШЛАЙФАНЕ
P500 - P800
MOBIHEL ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО ЗА ПЛАСТМАСИ